Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych

263

Uroczyste podsumowanie kolejnej edycji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbyło się 27 maja w sali konferencyjnej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Przedsięwzięcie stanowi efekt współpracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Szkoły Wyższej Collegium Balticum Akademii Nauk Stosowanych.

Ceremonia wręczania dyplomów i nagród najlepszym uczniom, ale też listów gratulacyjnych ich nauczycielom i podziękowań przewodniczącym oraz członkom komisji konkursowych, urozmaicona była wykładem dra Rafał Sidorowicza „Fake news jako przekaz internetowy”, któremu towarzyszył konkurs polegający na odgadnięciu haseł krzyżówki hetmańskiej.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom oraz instytucjom, które wniosły wkład w organizację tegorocznych konkursów i uroczystości podsumowania.

Pełen wykaz laureatów i wyróżnionych w tegorocznej edycji wojewódzkich konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych można znaleźć w zakładce „Konkursy”.