Warianty postaw obywatelskich i patriotycznych a wychowanie do wartości

244

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych”, która odbędzie się 29 lutego, w godzinach 10.00–14.00. Uczestnicy konferencji zostaną zapoznani z wariantami postaw patriotycznych i obywatelskich oraz programami kształcenia uczniów w tych obszarach. Przedstawione i omówione zostaną również materiały edukacyjne z zakresu kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz wychowania do wartości.

Konferencja: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
Zakres: Sens i wartość patriotyzmu. Kiedy myślę: patriotyzm, patriota, patriotycznie – prezentacja opinii społeczności szkolnej. Działania edukacyjne instytucji pozaszkolnych dotyczące kształcenia postaw patriotycznych i obywatelskich. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
Termin: 29 lutego, godz. 10.00–14.00
Prowadzący: Jadwiga Adamczewska, Koleta Juryś Pietraszko, Paweł Kołodziński, Janusz Korzeniowski, Anna Kowalczyk, Magdalena Ruczyńska
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna
Forma bezpłatna  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia:III/19.