Warsztat dla nauczycieli polonistów: Najnowsze modele czytania

627

Termin: 14 kwietnia
Godzina: 15:00
Miejsce: sala 119
Numer formy doskonalenia: III/C/145
Odpłatność: 20 zł

Jak czytać z uczniami literaturę, by wyzwolić przyjemność lektury? Jak czytać, by rozwijać umiejętność krytycznego myślenia? Jak czytać, by ocalić czytelnika i tekst?
Na warsztatach zaprezentowanych zostanie kilka strategii lektury, będących pomostem między czytaniem naturalnym i spontanicznym a profesjonalnym rozwojem czytelniczych kompetencji.

Iwona Kołodziejek – polonistka, w Szkole Edukacji PAFW i UW tutorka i wykładowczyni przedmiotów związanych z rozwojem kompetencji wychowawczych i komunikacyjnych oraz edukacyjnym projektowaniem. Naukowo zajmuje się przede wszystkim edukacją polonistyczną w klasie zróżnicowanej i pracą z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.  Jest współautorką książki: Klasa szkolna – przestrzeń działania nauczyciela polonisty. Warsztat nauczycielski szkoliła w liceum ogólnokształcącym, a także gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/145.