Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego

297

Część teoretyczna szkolenia odbędzie się w formie interaktywnego wykładu. Uczestnicy zostaną zapoznani z przepisami, metodami i narzędziami niezbędnymi do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. W części praktycznej warsztatów uczestnicy przygotują przykładowe plany pracy, rozkłady i konspekty lekcji dostosowane do warunków ich pracy.

Szkolenie: Warsztat pracy młodego nauczyciela wychowania fizycznego
Zakres
tematyczny: Podstawowe przepisy dotyczące przebiegu i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Metody i narzędzia wykorzystywane na lekcji. Plany pracy, konspekty lekcji. Rozwiązania metodyczne, organizacyjne i programowe.
Termin: 1 grudnia, godz. 16.00–19.00
Prowadząca: Agnieszka Beyer-Michoń
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/F/3.