Warsztaty: Chemiczne tajemnice skamieniałości

314

Pierwsza cześć zajęć będzie dotyczyła powstawania skamieniałości oraz bogactwa zwierząt zamieszkujących w przeszłości geologicznej zbiorniki wodne na terenach Polski. W drugiej części omówione zostaną skład pierwiastkowy oraz wzory chemiczne minerałów. W ostatniej części – eksperymentalnej – uczestnicy będą się uczyć rozpoznawania wapieni (reakcja charakterystyczna, twardnienie zaprawy gipsowej, przygotowanie odlewu skał i minerałów). Efektem warsztatów będzie wspólnie wypracowany scenariusz zajęć. Ponadto zostaną wybrane doświadczenia z podstawy programowej, które umożliwiają aktywną realizację zadań. Opracowane zostaną karty pracy badawczej ucznia.

Warsztaty: Chemiczne tajemnice skamieniałości
Zakres:
Analiza składu chemicznego skał i minerałów oraz reakcje charakterystyczne, pozwalające na ich identyfikację. Metodyczne wskazówki kształtowania badawczej postawy uczniów podczas zajęć w Muzeum Geologicznym.
Termin: 15 stycznia, godz. 15.30–18.30
Miejsce: Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, aleja Piastów 42
Prowadzący: Halina Szczepaniec, prof. Piotr Tabero
Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia II/E/10.

Uwaga! Prosimy zabrać ze sobą: okulary ochronne, rękawiczki i fartuchy.