Warsztaty dla opiekunów samorządu uczniowskiego

417

Współczesna, demokratyczna i samorządna szkoła to miejsce sprzyjające kształceniu i rozwijaniu wielu kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów. Jedną z pozalekcyjnych form, która urzeczywistnia cele edukacyjne, jest współuczestniczenie w podejmowaniu i realizowaniu decyzji i działań ważnych dla społeczności  szkolnej. Kształtowanie młodych obywateli w ramach aktywności samorządu uczniowskiego wymaga od opiekuna, któremu uczniowie powierzyli tę odpowiedzialną funkcję, realizacji licznych obowiązków. Podczas warsztatów opiekunowie SU wszystkich etapów edukacyjnych dowiedzą się, jak zostać skutecznym inicjatorem, koordynatorem, przewodnikiem i rzecznikiem aktywnego samorządu uczniowskiego.

Zakres szkolenia: Prawne regulacje funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Zadania i organizacja pracy opiekuna samorządu uczniowskiego. Roczny plan pracy samorządu uczniowskiego. Przykłady dobrej praktyki w organizowaniu przedsięwzięć. Samorząd szkolny jako doświadczenie aktywności obywatelskiej i płaszczyzna rozwoju kompetencji społecznych uczniów

Prowadzący: Janusz Korzeniowski, nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/D/10.