Techniki zarządzania uwagą ucznia z elementami relaksacji

1470

Zapraszamy na warsztaty „Od koncentracji do relaksacji. Techniki zarządzania uwagą ucznia z elementami relaksacji”, które odbędą się 30 stycznia, w godzinach 10.00–14.00, w  siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia koncentracji uwagi oraz czynników wpływających na jej uruchomienie, podtrzymywanie i wygaszanie.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli nauczycielom na zrozumienie najczęstszych blokad powodujących dekoncentrację ucznia oraz dostarczy odpowiednich technik relaksacyjnych pomocnych w optymalizacji sterowania uwagą klasy.

Zakres szkolenia:

  • Rodzaje koncentracji uwagi.
  • Stresory i blokady uważności.
  • Optymalizacja warunków sprzyjających koncentracji.
  • Fale mózgowe a nauka w stanie relaksu.
  • Elementy relaksacji: kierowana wizualizacja, techniki oddechowe.

Szkolenie poprowadzi Monika Schab – magister nauk o rodzinie, trenerka pamięci. Od 2000 roku współpracuje ze szkołami, domami dziecka, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz ośrodkami terapii dysleksji. Aktualnie pracuje jako asystentka dydaktyczna w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi warsztaty z zakresu technik pamięciowych, relaksacyjnych, koncentracji uwagi i radzenia sobie z agresją.

Termin
30 stycznia 2019 roku, godz. 10.00–14.00.

Miejsce
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68
sala 121

Odpłatność: 50 zł.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/J/21.