Warsztaty: Nauczyciel z klasą – kształtowanie postaw uczniów

659

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z teoretycznymi ujęciami kształtowania pożądanych cech charakteru, a także będą wykonywać stosowne zadania i ćwiczenia.

Zakres szkolenia: Godność człowieka. Powinności wychowawcze nauczyciela. Komponenty, rodzaje i funkcje postaw. Katalog afirmowanych społecznie postaw. Budowanie poczucia własnej wartości. Dobre i złe cechy charakteru. Rozwijanie umiejętności niezbędnych w relacjach społecznych oraz ćwiczeniach grupowych. Strategie formułowania poleceń oraz kształtowania zachowań dzieci i młodzieży. Kształtowanie i modyfikowanie postaw – rozwiązania metodyczne

Termin
25 listopada, godz. 9.00–14.30

Miejsce
ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 217

Prowadzący
Janusz Korzeniowski, nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/D/6.