Warsztaty: Na sześciu nogach, czyli w królestwie owadów

314

Polecamy Państwa uwadze bezpłatne szkolenie z zakresu entomologii organizowane 12–13 września w Szczecińskim Centrum Informacji Turystycznej „Szmaragdowe – Zdroje” przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, dofinansowane przez WFOŚiGW.

Zaproszenie do udziału w warsztatach

Formularz zgłoszeniowy