Twórcze notatki, czyli sztuka posługiwania się nielinearnymi sposobami notowania

846

Zapraszamy na warsztaty „Twórcze notatki, czyli sztuka posługiwania się nielinearnymi sposobami notowania”, które odbędą się 15 października, w godz. 15.00–19.00.

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli ze sposobami zarządzania informacjami, ich kodowaniem, przechowywaniem i przypominaniem dzięki twórczym notatkom. Podczas spotkania zostanie omówiona koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio, która wspomaga poprawne zrozumienie i zapamiętywanie czytanych tekstów poprzez tworzenie odniesień do doświadczeń pozatekstualnych. W części warsztatowej przećwiczone zostaną zasady tworzenia map myśli, schematu drzewa i diagram Ishikawy wraz ze wskazówkami, jak wykorzystać je na swoich lekcjach. Szkolenie zostanie uzupełnione o trening koncentracji uwagi, kreatywności i synergii półkul (aktywizacja prawej półkuli) wspomagający pracę nauczyciela.

Zakres: Nielinearne sposoby notowania. Efektywne metody zapamiętywania i prezentacji materiału. Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio. Pobudzenie wizualnego myślenia z wykorzystaniem piktogramów. Zasady tworzenia map myśli, schematu drzewa i diagramu Ishikawy oraz ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym.

Szkolenie poprowadzi Monika Schab – magister nauk o rodzinie, trenerka pamięci. Od 2000 roku współpracuje ze szkołami, domami dziecka, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz ośrodkami terapii dysleksji. Aktualnie pracuje jako asystentka dydaktyczna w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi warsztaty z zakresu technik pamięciowych, relaksacyjnych, koncentracji uwagi i radzenia sobie z agresją.

Termin
15 października, godz. 15.00–19.00
Miejsce
ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119, I piętro
Odpłatność: 50 zł

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/J/18