Warsztaty: Zapobieganie agresji i przemocy w szkole

786

Szkolenie rozpocznie się od przedstawienia rodzajów, typów oraz przyczyn zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu w szkole. Następnie zostaną omówione mechanizmy przemocy: stygmatyzacja, dysonans poznawczy i „błędne koło”. Warsztatowa część szkolenia zostanie poświęcona projektowaniu działań korekcyjnych w oparciu o „Kartę diagnozy klasy” i „Kartę działań korekcyjnych” oraz wybranym zasadom i technikom pracy z uczniem przejawiającym zachowania agresywne: „analiza za i przeciw”, „badanie skrajności”, „patrzenie wstecz”, „patrzenie w przód”, „analiza ważności”.

Zakres: Rodzaje i typy zachowań agresywnych, przemocy i bullyingu w szkole. Mechanizmy przemocy. Przyczyny zachowań agresywnych i przemocowych przejawianych przez uczniów. Istota profilaktyki uniwersalnej i uprzedzającej. Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie. Karta działań korekcyjnych. Zasady i techniki pracy z uczniem przejawiającym zachowanie agresywne

Prowadzący: Mirosław Krężel, nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej i ewaluacji
Termin: 22 listopada 2017, godz. 15.00–19.00
Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin  (sala 116)
Uwaga! Wskazany jest udział w całym cyklu szkoleń: III/B/3, III/B/4, III/B/5, III/B/6

Rejestracja zamknięta.