Wciąganie w czytanie

163

Prowadzące spotkanie, Regina Czekała i Elżbieta Schwarz, postawiły na tzw. dobre praktyki w bibliotece, która – mając ambicję tworzenia nowoczesnego centrum edukacyjnego – pozwala, aby różne media przenikały się ze sobą.

Zaprezentowano, między innymi, przedstawienie teatrzyku kamishibai pt. Historia o zwykłym kosmicie, który stał się niezwykłym uczniem. Był także turniej literacki z podziałem na zagadnienia, który można wykorzystywać do promowania biblioteki i lektury.

Podkreślano rolę nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w prowadzeniu różnorodnych zabaw związanych z czytelnictwem i objaśniano, jak konstruować programy komputerowe na ich użytek.