Wielka Liga Czytelników 2019

154

28 marca 2019 roku w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadzony został wojewódzki etap Wielkiej Ligi Czytelników 2019. Przybyli uczniowie szkół podstawowych po krótkim spotkaniu organizacyjnym w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej i otrzymaniu dyplomów uczestnictwa walczyli o miano najlepszych czytelników w regionie. Młodzi miłośnicy literatury stanęli w szranki w dwóch kategoriach wiekowych, z podziałem na klasy 1–4 i 5–8.

Do wyłonienia najlepszych czytelników w województwie wykorzystano testy zawierające odpowiedzi jednokrotnego i dwukrotnego wyboru, do rozwiązania których niezbędna była znajomość książek konkursowych. Dla uczniów klas 1–4 wybrano książkę Sabine Stading Petronela  z Jabłoniowego Sadu. Czary mary, zaś dla klas 5–8 książkę Piotra Patykiewicza Łukasz i kostur czarownicy.

Do ostatniego etapu V Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego, znanego pod nazwą Wielka Liga Czytelników, przystąpią laureaci etapu wojewódzkiego – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie (kl. 1–3) oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Żukowie (kl. 5–8).

Jesteśmy przekonani, że ich pracy nad przygotowaniem się do stanięcia w szranki towarzyszyła frajda z dobrej zabawy, jaką jest dla wtajemniczonych czytanie.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Mamy też nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej szkół weźmie udział w konkursie, udowadniając, że warto czytać.

Wyniki Wielkiej Ligi Czytelników 2019

Klasy 1–4

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie (131 punktów)
  2. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Leonarda Teligi w Szczecinie (123 punkty)

Klasy 5–8

  1. Szkoła Podstawowa w Żukowie (144 punkty)
  2. Szkoła Podstawowa im. Hansa Christiana Andersena w Karsku (136 punktów)
  3. Szkoła Podstawowa w Strachocinie (133 punkty)
  4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Białogardzie (117 punktów)