Wsparcie dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów końcowych

680

Serdecznie zachęcamy do korzystania ze wsparcia udzielanego przez konsultantów, skierowanego do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów końcowych: po szkole podstawowej, matury i teoretycznych przedmiotów zawodowych. Nauczyciele konsultanci są dostępni pod swoimi adresami mejlowymi oraz online – poprzez platformę Moodle – podczas dyżurów.

Egzamin po szkole podstawowej

Małgorzata Roszak – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego
e-mail: mroszak@zcdn.edu.pl, konsultacje online: czwartek,  godz. 13.00–14.00

Anna Bazyluk – nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
e-mail: abazyluk@zcdn.edu.pl, konsultacje online: czwartek, godz. 12.30–14.30

Matura

Anna Kondracka-Zielińska – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego
e-mail: akondracka-zielinska@zcdn.edu.pl, konsultacje online: czwartek, godz. 12.00–14.00

Beata Misiak –– nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki
e-mail: bmisiak@zcdn.edu.pl, konsultacje online: wtorek, godz. 15.00–16.00 i czwartek, godz. 10.00–11.00

Egzaminy z języków obcych

Beata Pełech – nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
e-mail: bpelech@zcdn.edu.pl, konsultacje online: czwartek, godz. 12.00–14.00

Egzaminy z teoretycznych przedmiotów zawodowych

Paweł Masłowski – nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
e-mail: pmaslowski@zcdn.edu.pl, konsultacje online: poniedziałek i czwartek, godz. 14.00–15.00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/18. Po rejestracji do uczestników rozesłana zostanie instrukcja logowania na platformie Moodle.