Wsparcie w trudnościach związanych z nauczaniem na odległość

460

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w razie jakichkolwiek trudności technicznych związanych z nauczaniem na odległość. Nasi nauczyciele konsultanci są dla Państwa dostępni pod swoimi adresami mejlowymi oraz online – za pośrednictwem platformy Moodle – podczas dyżurów.

 • Krzysztof Koroński
  nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
  e-mail: kkoronski@zcdn.edu.pl
  dyżur na platformie Moodle: czwartki, godz.10.00–12.00
 • Janusz Olczak
  nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki

  e-mail: jolczak@zcdn.edu.pl
  dyżur na platformie Moodle: czwartki, godz. 12.00–14.00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji na platformie Moodle prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/18. Po rejestracji do uczestników rozesłana zostanie instrukcja logowania na platformie.