Wyniki XII Konkursu Geograficzno-Nautologicznego

692

Prezentujemy wyniki XII Konkursu Geograficzno-Nautologicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019. W imieniu organizatorów oraz członków komisji dziękujemy wszystkim uczniom za udział a nauczycielom i rodzicom za trud oraz wsparcie niezbędne w przygotowaniach do konkursu.