XIII Wojewódzki Konkurs Języków Obcych

1811

Uprzejmie przypominamy, że 12 lutego (sobota) odbędzie się XIII Wojewódzki Konkurs Języków Obcych, którego organizatorami są  Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a swym zasięgiem obejmuje całe województwo zachodniopomorskie. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem przebiegu konkursu oraz listą uczestników.

Regulamin konkursu: PDF

Załącznik 1 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik 2 – Karta zgłoszeń uczestników do konkursu
Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik 4 – Oświadczenia rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika

Materiały do uczestników:

 

Listy uczestników:

Harmonogram części pisemnej XIII WKJO (sobota 12.02.2022):
Kampus Piastów WH, Biblioteka Międzywydziałowa, al. Piastów 40B blok 3, sala konferencyjna (parter).

11:00 – 11:20 zwiedzanie Biblioteki przez Uczestników Konkursu, Opiekunów, Nauczycieli

11:20 – 11:40 powitanie Uczestników przez Władze Wydziału oraz Komisję Konkursową; wręczenie upominków
Kampus Piastów Wydział Humanistyczny, al. Piastów 40B blok 4, sale 310, 310a, 201, 213.

12:00 – 14:00 część pisemna XIII WKJO;
listy z podziałem na sale — parter blok 4