XXV Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki

1130

Głównymi celami, jakie przyświecają organizatorom konkursu i seminarium, są popularyzacja astronomii i astronautyki oraz rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań tymi dziedzinami wiedzy. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z całego województwa, a także (po raz pierwszy) zainteresowanych astronomią uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie referatu na dowolnie wybrany temat z zakresu astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia astronomii lub astronautyki w całości lub osiągnięcia pewnych działów tych dziedzin wiedzy. Pożądane są referaty zawierające wyniki własnych obserwacji, obliczeń czy prac konstrukcyjnych autora, w tym autorskie programy komputerowe. Termin nadsyłania prac upływa 15 lutego 2020 roku. Wszystkie zakwalifikowane referaty zostaną zaprezentowane na Wojewódzkim Seminarium, które odbędzie się 3 marca 2020 roku w ZCDN-ie. Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym regulaminie.

Dodatkowych informacji na temat konkursu i seminarium udziela:
Zdzisław Nowak, nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
tel. 91 435 06 56, 608 025 431, e-mail: znowak@zcdn.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin XXV Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki

Załącznik nr 1 – Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez organizatorów
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika