XXVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki

602

Po raz kolejny Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy współudziale Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii – Oddział w Szczecinie, organizuje wojewódzki konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na referat z zakresu astronomii i astronautyki.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół średnich z terenu województwa (z wyjątkiem szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.) oraz uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest popularyzacja astronomii i astronautyki oraz rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania tymi dziedzinami wiedzy.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu referatu na dowolnie przez siebie wybrany temat z zakresu szeroko rozumianej astronomii lub astronautyki. Tematem referatu powinno być konkretne, wybrane zagadnienie, ale nie wyklucza się referatów przeglądowych, podsumowujących osiągnięcia tych dziedzin wiedzy.

Autorzy najlepszych referatów wezmą udział w Finale – XLVIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno-Astronautycznym, który odbędzie się zdalnie w terminie 9–11 czerwca 2022 r.

Termin nadsyłania prac upływa 10 kwietnia 2022 r.

Szczegółowych informacji na temat konkursu i seminarium udziela Zdzisław Nowak, nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, tel. 91 435 06 56, 608 025 431, e-mail: znowak@zcdn.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin XXVII Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki

Załącznik nr 1 – Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przez organizatorów
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodzica/opiekuna ustawowego uczestnika