Zapraszamy do współtworzenia „Refleksji”!

771

Szanowni Państwo, redakcja Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” zaprasza do współtworzenia numeru 6/2020, który będzie zatytułowany STAN WYJĄTKOWY. W tej „alarmującej” formule zawiera się potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na korelację pomiędzy przemianami społecznymi a rozwojem współczesnej edukacji na wszystkich etapach. Stawiamy tym samym tezę, że po pandemii COVID-19 oświata nie będzie taka sama jak wcześniej. Pytanie, jakie chcemy w związku z tym zadać, brzmi następująco: w jakim kierunku powinniśmy reformować przestrzeń edukacyjnych działań, żeby odpowiadały one nowej rzeczywistości społecznych relacji?

Chcielibyśmy poprosić Państwa o napisanie tekstów – przede wszystkim takich, które będą pokazywały Wasze podejście do zarysowanej powyżej problematyki.

Gotowe artykuły można nadsyłać na podane poniżej redakcyjne adresy poczty elektronicznej do 30 sierpnia 2020 roku. W razie chęci współpracy bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt – pomoże nam to zaplanować zawartość numeru.

Napiszcie do nas – zapraszamy serdecznie!
Sławomir Iwasiów, redaktor prowadzący (siwasiow@zcdn.edu.pl)
Katarzyna Kryszczuk-Mańkowska, sekretarz redakcji (kmankowska@zcdn.edu.pl)