Zapraszamy na konferencje sierpniowe

9228

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji (26–30 sierpnia).

Konferencjom, jak co roku, będą towarzyszyły wystawy wydawnictw edukacyjnych.
Terminy spotkań dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów i typów szkół zostały zamieszczone na załączonym plakacie.

Harmonogram sierpniowych konferencji metodycznych dla nauczycieli – 2019  

Programy spotkań dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów

Konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych 
Konferencja dla nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa
Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli biologi w szkołach podstawowych 
Konferencja dla nauczycieli biologii w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczyciel geografii w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczyciel geografii w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli fizyki w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli fizyki w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli chemii w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli chemii w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli matematyki w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli informatyki
Konferencja dla pedagogów w szkołach podstawowych
Konferencja dla pedagogów w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli świetlic szkolnych i środowiskowych
Konferencja dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami
Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli muzyki i plastyki
Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy
Nauczyciele doradcy zawodowi i pełniący funkcję doradców zawodowych
Nauczyciele przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości
Konferencja dla nauczycieli techniki oraz prowadzących zajęcia z wychowania komunikacyjnego i przygotowujących uczniów do ubiegania się o kartę rowerową w szkole