Zapraszamy na konferencje sierpniowe

3456

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2021/2022, które tradycyjnie odbędą się w ostatnich dniach wakacji. Większość z nich, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogram, zostanie przeprowadzona online, część nauczycieli zapraszamy zaś do Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W tym roku wyjątkowo prosimy o wcześniejszą rejestrację za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.
Podczas konferencji zostaną przedstawione podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zmiany w prawie oświatowym i systemie oświaty oraz propozycje doskonaleniowe i edukacyjne. Ponadto zostaną omówione wnioski i rekomendacje do planowania pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym.
Terminy spotkań dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów i typów szkół zostały zamieszczone na załączonym plakacie.

Osoby zainteresowane udziałem w danej konferencji proszone są o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń ZCDN-u.

Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla nauczycieli świetlic szkolnych i środowiskowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki
Konferencja metodyczna dla nauczycieli szkolnictwa specjalnego
Konferencja metodyczna dla nauczycieli chemii
Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki
Konferencja metodyczna dla nauczycieli techniki
Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa
Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii w szkołach podstawowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja metodyczna dla pedagogów w szkołach podstawowych (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla pedagogów w szkołach ponadpodstawowych (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki w szkołach podstawowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli fizyki w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli przyrody
Konferencja metodyczna dla nauczycieli geografii
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli doradców zawodowych i nauczycieli przedsiębiorczości
Konferencja metodyczna dla nauczycieli muzyki i plastyki
Konferencja metodyczna dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy w szkołach podstawowych (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy w szkołach ponadpodstawowych (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkole podstawowej (forma stacjonarna)
Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych (forma stacjonarna)