Zachęcamy do udziału w konferencjach sierpniowych

4998

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2020/2021, które w tym roku wyjątkowo odbędą się w formie e-learningowej.

Podczas konferencji metodycznych poprzedzających rok szkolny 2020/2021 zostaną przedstawione podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, zmiany w prawie oświatowym i systemie oświaty oraz propozycje doskonaleniowe i edukacyjne. Ponadto zostaną omówione wnioski i rekomendacje do planowania pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym.

Szczegółowe programy konferencji 

Konferencja metodyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli języków obcych w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa
Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli biologii w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli biologii w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczyciel geografii w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczyciel geografii w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli fizyki w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli fizyki w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli chemii w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli chemii w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli matematyki w szkołach ponadpodstawowych
Konferencja dla pedagogów
Konferencja dla nauczycieli pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami
Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy w szkołach podstawowych
Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy w szkołach ponadpodstawowych 
Nauczyciele doradcy zawodowi i pełniący funkcję doradców zawodowych
Konferencja dla nauczycieli techniki
Konferencja dla nauczycieli muzyki i plastyki
Konferencja dla nauczycieli informatyki
Konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego
Nauczyciele przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości

Uwaga: konferencje zostaną zrealizowane w formie zdalnej. Do pełnego udziału w konferencji niezbędny jest komputer z aktywnymi funkcjami audiowizualnymi i dostępem do internetu.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na przyjętą formę realizacji ZCDN nie będzie wystawiał zaświadczeń potwierdzających udział w konferencjach sierpniowych.

Terminy spotkań dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów i typów szkół zostały zamieszczone na załączonym plakacie.

PLAKAT INFORMACYJNY

Osoby zainteresowane udziałem w danej konferencji proszone są o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń ZCDN-u.

www.szkolenia.zcdn.edu.pl