Zapraszamy na pierwsze spotkanie sieci nauczycieli pracujących w małych szkołach

437

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia „Małe szkoły”, które odbędzie się 29 września, w godzinach 16.00–17.30, na platformie e-learningowej.

Celem pierwszego, organizacyjnego spotkania sieci będzie integracja uczestników, rozpoznanie ich potrzeb oraz ustalenie celów i harmonogramu zajęć. Kolejne spotkania sieci, z udziałem ekspertów, będą się koncentrowały wokół trzech sfer funkcjonowania nauczycieli: wychowania, dydaktyki oraz organizacyjnych aspektów pracy nauczyciela. Szczegółowa tematyka spotkań zostanie ustalona po rozpoznaniu potrzeb uczestników sieci. Spotkania będą uzupełniane działaniami na platformie internetowej, która będzie służyła wymianie doświadczeń oraz zasobów między uczestnikami sieci.

Szkolenie: Małe szkoły. Sieć współpracy i samokształcenia
Zakres tematyczny:
Zasoby i ograniczenia pracy w małych szkołach. Działania wychowawcze w małych środowiskach. Metodyka pracy z niewielką grupą uczniów. Rozwiązania organizacyjne wspierające jakość pracy szkoły. Niezbędnik nauczyciela pracującego w małej szkole.
Termin: 28 września, godz. 16.00–17.30
Prowadzące: Julia Karapuda, Natalia Cybort-Zioło
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/3.