Zapraszamy nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową na spotkanie sieci

439

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia „Młodzi nauczyciele”, które odbędzie się 28 września, w godzinach 16.00–17.30, na platformie e-learningowej.

Celem pierwszego, organizacyjnego spotkania sieci będzie integracja uczestników, rozpoznanie ich potrzeb oraz ustalenie celów i harmonogramu zajęć, omówienie propozycji pracy. Kolejne spotkania sieci, z udziałem ekspertów, skoncentrują się na różnych sferach funkcjonowania nauczycieli: aktach prawnych i dokumentów regulujących pracę nauczycielek/nauczycieli oraz szkoły, organizacyjnych aspektach pracy, wychowaniu dzieci i młodzieży w klasie szkolnej, współpracy z rodzicami. Szczegółowa tematyka spotkań zostanie ustalona po rozpoznaniu potrzeb uczestników sieci. Spotkania będą uzupełniane działaniami na platformie internetowej, która będzie służyła wymianie doświadczeń oraz zasobów między uczestnikami sieci.

Szkolenie: Młodzi nauczyciele. Sieć współpracy i samokształcenia
Zakres tematyczny:
Praca nauczycielki stażystki/nauczyciela stażysty w świetle prawa oświatowego. Dokumenty regulujące pracę szkoły. Działania wychowawcze w klasie. Współpraca z rodzicami. Praca online. Niezbędnik młodego nauczyciela.
Termin: 28 września, godz. 16.00–17.30
Prowadzące: Julia Karapuda, Natalia Cybort-Zioło
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/1.