Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021–2023

313

Minister Edukacji i Nauki ogłosił 21 kwietnia 2021 roku zasady dotyczące organizowania
i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021–2023.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.