Zawieszenie konkursów przedmiotowych odbywających się w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku.

157

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych oraz decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych informujemy, że wszelkie konkursy przedmiotowe odbywające się w dniach od 12 do 25 marca br. zostają zawieszone.