Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia

546

Zapraszamy na konferencję  „Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych”, która odbędzie się 23 listopada, w godzinach 9.00–15.00, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego, doradców zawodowych oraz nauczycieli, którzy pełnią funkcje doradców zawodowych w szkole.

Uczestnicy konferencji wysłuchają kilku krótkich wystąpień na temat kształtowania kompetencji kluczowych w szkole na różnych etapach kształcenia i przez osoby pełniące różne funkcje – od kadry kierowniczej, poprzez doradców zawodowych, a skończywszy na nauczycielach określonego przedmiotu. Uczestnicy poznają także oczekiwania pracodawców w zakresie przedmiotowych kompetencji.

Po części wykładowej nastąpi prezentacja zasobów dydaktycznych US. Następnie odbędą się warsztaty dotyczące tematycznych zasobów konferencji (po warsztatach będą wydawane oddzielne zaświadczenia).

Program

Konferencja:
Rola kompetencji kluczowych w zawodowym rozwoju ucznia, kształtowanie postaw przedsiębiorczych
Zakres tematyczny: Kształtowanie kompetencji kluczowych podczas zajęć doradztwa zawodowego. Kompetencje młodych na rynku pracy. Zintegrowany System Kwalifikacji. Zwiedzanie laboratoriów Service Inter Lab. Gra Pierwszy Milion. Lider zespołu w budowaniu kompetencji przedsiębiorczych
Termin:

23 listopada 2018 r., godz. 9.00–15.00
Miejsce:
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej 8.
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia IV/15.