Zintegrowany System Kwalifikacji – seminarium informacyjne

559

Zachęcamy dyrektorów szkół, nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli zawodu, doradców zawodowych oraz inne osoby pracujące z młodzieżą do udziału w seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – narzędzie pracy doradcy zawodowego”, które odbędzie się 12 marca, w godzinach 9.00–15.00, w siedzibie Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (sala 120).

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie wszystkich poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji w jednej bazie – rejestrze kwalifikacji. Podczas seminarium dowiesz się: Czym jest ZSK i dlaczego jest potrzebny? Kto i co na tym zyska? Jakie szanse i korzyści w edukacji i na rynku pracy daje ZSK? Jak wykorzystać ZSK w szkole? Jak rozmawiać z młodzieżą o ZSK?

Więcej informacji o seminarium

Program seminarium

Organizator: 

Partner: