Zmiany w podstawie programowej – relacja z konferencji dla nauczycieli matematyki

147

W trakcie konferencji nauczyciele szkół ponadpodstawowych (78 osób) oraz szkół podstawowych (83 osoby) mieli okazję poznać przesłanki i idee przyświecające wprowadzonym zmianom w podstawie programowej oraz uzyskać – bezpośrednio od twórcy – wskazówki do pracy z nową podstawą. Prowadzący zwracał też uwagę na pułapki, w jakie zdarza się wpadać w nauczaniu matematyki.

Wydarzenie było współorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.

Prezentacje z obu konferencji dostępne są na stronie  http://www.mimuw.edu.pl//~mcboro, w zakładce „Edukacja szkolna”.