Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku

1073

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku”, które odbędzie się 17 czerwca, w godzinach 15.00–18.00. Zajęcia zdalnie poprowadzą dr Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych w ZCDN-ie, oraz dr Wioletta Kozak, kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szkolenie: Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku
Zakres tematyczny:
Zmiany w formule egzaminu maturalnego od 2023 roku. Różnice w arkuszach z 2015 i 2023 – rodzaje zadań, zmiany w punktowaniu, zmieniona formuła egzaminu ustnego.
Termin: 17 czerwca, godz. 15.00–18.00
Prowadzące:
dr Anna Kondracka-Zielińska, nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych w ZCDN-ie
dr Wioletta Kozak, kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, współautorka Podstawy programowej do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz Informatorów do egzaminu 8-klasisty i maturalnego z języka polskiego.
Forma bezpłatna

Link do platformy, na której odbędzie się szkolenie, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób, które zarejestrują się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/C/6.