Zostań Ambasadorem/Ambasadorką Wielokulturowości Województwa Zachodniopomorskiego!

202

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie „Ambasador Wielokulturowości”.

Konkursowi przyświecają takie cele, jak: rozwijanie wrażliwości i kompetencji międzykulturowych, przeciwdziałanie dyskryminacji kulturowej oraz przybliżenie dzieciom i młodzieży wiedzy na temat różnorodnych grup mniejszościowych (narodowych, etnicznych) żyjących na Pomorzu Zachodnim, a także przybliżenie polskiej kultury dzieciom, które przybyły do Polski z krajów spoza UE. W konkursie  wyłonione zostaną najciekawsze projekty związane z tematyką wielokulturowości w szkole, w domu lub na osiedlu.

Konkurs jest organizowany w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie projektu „Obszary napływowe – Analiza podejść do innowacji społecznych na rzecz społecznej i gospodarczej integracji obywateli państw nienależących do UE”, w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Europa Środkowa 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać projekty do konkursu indywidualnie lub drużynowo (np. jedna klasa, jedna rodzina). Projekty konkursowe należy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu oraz na stronie http://www.wwt.wzp.pl/wielokulturowosc.