Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

357

„Muszą [dzieci] umieć wszystko, bo wszystko im się przyda. Człowiek musi być samodzielny i samowystarczalny, powinien umieć po trochu wszystkiego. I mieć jedną porządną umiejętność, która w razie konieczności pozwoli mu przeżyć – tę według talentu. Należy baczyć, do czego dziecko lgnie, wtedy nie popełni się błędu”. Podążając za koncepcją szkoły nakreśloną przez Olgę Tokarczuk w Księgach Jakubowych, życzymy, aby dane było Państwu jak najczęściej pomagać swoim uczniom i uczennicom w odkrywaniu ich talentów i czynić ich szczęśliwymi poprzez odnajdywanie radości w nauce.

Urszula Pańka, dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz ze współpracowniczkami i współpracownikami