Nowości w zbiorach – czerwiec 2020

Opracowanie: Agnieszka Jankowska

Odbierz najnowsze numery „Refleksji”!

Wersje papierowe dwóch ostatnio wydanych numerów Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego „Refleksje” (2/2020 – Dydaktyka matematyki oraz 3/2020 – Kompetencje cyfrowe) można bezpłatnie otrzymać w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej – ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie.

Wielka Liga Czytelników 2019/2020

Wielka Liga Czytelników to Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych – uwzględniający kategorie wiekowe uczniów – oraz dla ich rodziców. Jego celem było zachęcanie do wspólnego czytania, ze szczególnym ukierunkowaniem na wybrane książki, do których odnoszą się pytania konkursowe.

Informacja o częściowym ograniczeniu działalności ZCDN-u, Biblioteki Pedagogicznej, Oddziałów Zamiejscowych

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie częściowo ograniczona do 10 lipca 2020 roku.
ZCDN