Nauczanie zdalne – zestawienie bibliograficzne

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem bibliograficznym dotyczącym nauczania na odległość. Propozycje zostały wybrane przez nauczycielki bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN.

Refleksje – wybór artykułów dotyczących nauczania na odległość

W związku z zawieszeniem dydaktyki w szkołach i na uniwersytetach powraca pytanie o cele, środki oraz skuteczne metody nauczania na odległość. Dlatego przygotowaliśmy zestaw artykułów, dzięki któremu można zdobyć podstawowe rozeznanie w tej tematyce.

Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki Cyfrowej ZCDN. Znajdą tam Państwo wszystkie numery Zachodniopomorskiego Dwumiesięcznika Oświatowego "Refleksje", a także materiały dydaktyczne.

Informacja o zawieszeniu działalności ZCDN-u, Biblioteki Pedagogicznej, Oddziałów Zamiejscowych

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty działalność Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych będzie zawieszona od 12 do 25 marca 2020 roku.

Zestawienia bibliograficzne Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zestawień bibliograficznych, które znajdują się na platformie libra.net. Prezentowane zestawienia bibliograficzne zostały stworzone przez bibliotekarki Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej.
ZCDN