Usługi edukacyjne

W ramach szeroko pojętej edukacji czytelniczej organizujemy szkolenia, prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece Pedagogicznej. Wśród proponowanych form doskonalenia szczególnie polecamy:

  • lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej;
  • lekcje o charakterze instruktażu w zakresie korzystania z zasobów biblioteki;
  • indywidualne szkolenia nauczycieli bibliotekarzy w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
  • indywidualnie prowadzone formy doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy o tematyce związanej z obsługą komputerowych programów bibliotecznych, tj. Biblioteka, MOL i LIBRA;
  • szkolenia użytkowników w zakresie korzystania z komputerowych baz danych zbiorów naszej biblioteki.