ZCDN Blog

Wakacje

Życzymy Państwu, aby rozpoczynające się wakacje okazały się czasem pełnym inspirujących doświadczeń i odkryć – Urszula Pańka, dyrektorka ZCDN-u wraz ze wpółpracownikami

 

Noc bibliotek 2018

4 edycja Nocy Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej ZCDN-u przebiegła w kameralnej atmosferze ze względu na konkurencję ze strony Dni Morza. Goście przybyli punktualnie o godzinie 17.00 i dzięki temu, że nie było tłoczno, każdy znalazł się od razu w centrum uwagi.

Po drodze do Labiryntu Zagubionych Książek nie sposób było nie zatrzymać się obok patriotycznej wystawy wpisującej się w hasło tegorocznej ogólnopolskiej Nocy Bibliotek: RZECZPOSPOCZYTA.

Wystawę poświęcono stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Urszula Pleskacz i Regina Czekała zorganizowały wojskowe eksponaty w postaci autentycznych mundurów i repliki szabli z XX wieku z napisem BÓG HONOR OJCZYZNA. Rekwizyty te stanowiły znakomitą oprawę dla książek wybranych przez Barbarę Keller. Stoły były zasłane biało-czerwono i udekorowane dodatkowo za sprawą  balonów w tych samych barwach, z których wiele nie doczekało się pierwszych gości, co gospodarze przyjęli z ulgą, gdyż hałas, jaki zrobiły, pękając, przypominał wybuch wojny. A o wojnie miało być dopiero z chwilą pojawienia się specjalnie zaproszonych gości – Powstańców Warszawskich, Pani Janiny Ostrowskiej-Kin (ps. Janeczka) i Pana Edwarda Zamiary (ps. Hrabia).

Wystawa o niepodległości Polski nie była jedyną ekspozycją. W tak zwanym Kąciku Literackim zaprojektowanym przez Elżbietę Rychter można było przeglądać nowości, którym patronował cytat z Sienkiewicza: „ Gdy się ktoś zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy albo zapomni o tym co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra”. Wystawione książki były podzielone na grupy. Jedne z nich były o książkach i czytaniu, inne polecały się do czytania razem z dziećmi. Pozornie niepozorna książeczka Francoize Boucher pt. Książka, dzięki której pokochasz książki, nawet jeśli nie lubisz czytać stała się inspiracją dla Elżbiety Rychter przy wyborze publikacji, które nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że warto czytać.

Warto było także posłuchać, jak Regina Czekała czyta głośno książkę Agnieszki Frączek pt. Po co komu mamut?

Kiedy młodzi czytelnicy nacieszyli się poszukiwaniem zagubionych książek i zgarnęli nagrody za uczestnictwo w tej zabawie, przyszła kolej na gry towarzyskie i literackie. Wszystkie zabawy przygotowała i poprowadziła Elżbieta Schwarz. Zaczęło się od iskierki przyjaźni. Potem goście i gospodarze zasiedli w kręgu i poddali się nie bez przyjemności rygorom konkursów i zagadek.

Zwolennicy opowiadania jednej historii przez wiele osób mogli się wyżyć na dwa sposoby: ustnie pod przewodnictwem Elżbiety Schwarz (zmodyfikowana bajka o Jasiu i Małgosi) i pisemnie zachęceni przez Barbarę Keller (opowiadanie Czarny kot na białym śniegu).

Rozwiązywanie krzyżówki z hasłami bibliotecznymi zbiegło się z nadejściem zaproszonych Powstańców Warszawskich, którzy utrzymywali uwagę słuchaczy w napięciu prawie do godziny 21.00.

Były opowieści oparte na faktach, relacjonowane przez bezpośrednich świadków wydarzeń, o których wzdragają się nawet myśleć dzisiejsze mieszczuchy, że mogłyby się im przydarzyć. „Janeczka” i „Hrabia”, ci prywatni przewodnicy po Powstaniu Warszawskim, żywią przekonanie, które się udziela, że życie, choćby najtrudniejsze, warte jest przeżycia. A wybór między Dniami Morza a Nocą Bibliotek nie zawsze jest oczywisty.

 

Wakacje w ZCDN-ie

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach, które zostaną przeprowadzone w pierwszym tygodniu wakacji.

Mamy nadzieję, że warsztaty przyniosą Państwu wytchnienie po wielu miesiącach intensywnej pracy i zainspirują do podejmowania nowych wyzwań w przyszłym roku szkolnym.

Harmonogram szkoleń:

Poniedziałek, 25 czerwcaTerapia ręki – trudności grafomotoryczne dzieci  

Poniedziałek, 25 czerwca – Aplikacje komputerowe wspomagające pracę nauczyciela

Wtorek, 26 czerwca – Elementy arteterapii w pracy z uczniem 

Wtorek, 26 czerwca – Czy spalanie odpadów jest szkodliwe? Wizyta w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów „EcoGenerator” w Szczecinie

Wtorek, 26 czerwcaWychowawca z klasą. Jak zrozumieć i polubić własne emocje 

Wtorek, 26 czerwcaTerapia ręki – trudności grafomotoryczne dzieci

Środa, 27 czerwca – BHP w szkole 

Środa, 27 czerwcaJak przygotować i przeprowadzić przyrodniczą wycieczkę szkolną

Środa, 27 czerwcaNowa podstawa programowa z języka polskiego w szkole ponadpodstawowej – pomysły warsztatowe

Czwartek, 28 czerwca – EduMATRIX – programujemy przyszłość  

Czwartek, 28 czerwcaObróbka fotografii cyfrowej

Czwartek, 28 czerwcaEwidencja i selekcja materiałów bibliotecznych

Czwartek, 28 czerwca – Diagnoza nauczycielska – rozpoznawanie trudności rozwojowych u dzieci

Piątek, 29 czerwcaAutyzm a Zespół Aspergera

Piątek, 29 czerwcaPraca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dzieckiem w chaosie sensorycznym

 

Zapraszamy na konferencje sierpniowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach metodycznych poprzedzających rok szkolny 2018/2019, które tradycyjnie odbędą się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ostatnich dniach wakacji. Terminy spotkań dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów i typów szkół zostały zamieszczone na załączonym plakacie.

Nowości w zbiorach – czerwiec 2018

Szołtysek A.E.: Filozofia kształcenia. Wychowanie i nauczanie.
Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017

 

Monografia Filozofia kształcenia stanowi dopełnienie dwóch wcześniejszych pozycji Filozofia pedagogiki i Filozofia edukacji. Oś monografii wyznaczają dwie diady: biologiczne rozwijanie człowieka – kulturowe kształtowanie człowieka, wydobywanie predyspozycji wrodzonych człowieka – edukacyjne kształtowanie człowieka.

 

Christof L., Zarbock G.: Terapia schematów dzieci i młodzieży
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017

 

Terapia schematów stworzona przez doktora Jeffreya E. Younga to nowatorskie podejście terapeutyczne wywodzące się z tradycyjnego nurtu poznawczo-behawioralnego. Łączy aspekty terapii poznawczo-behawioralnej z innymi modelami terapeutycznymi, między innymi z teorią przywiązania, z koncepcją psychodynamiczną oraz z modelami terapeutycznymi skoncentrowanymi na emocjach.

 

Krysa W.: Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela. Jak zmotywować ucznia do nauki

Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., 2016

Publikacja daje nauczycielowi narzędzie do efektywnej pracy nad motywowaniem uczniów do przyjmowania i przetwarzania informacji. Autorki dokładnie wskazują, jak stopniowo nabywać i doskonalić kompetencje trenerskie. Przedstawione innowacyjne rozwiązania są przygotowane do bezpośredniego wykorzystania w pracy z uczniami na różnych szczeblach edukacji.
W opracowaniu zawarto m.in.:
•  ćwiczenia interaktywne do wykorzystania przez nauczyciela i przez uczniów,
•  materiały empiryczne z badań autorskich dotyczące omawianej problematyki oraz odniesienia, jak je wykorzystać w praktyce,
•  literaturę dla zainteresowanych pogłębieniem tematu, odesłania do różnych typów szkół,
•  modele graficzne,
•  testy kontrolne.

 

Bielski J.: Nauczyciel doskonały

 Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017

Problematyką osobowości nauczyciela zajmowali się głównie psycholodzy. Pierwsze polskie dociekania w tym zakresie odnoszą się nie do osobowości, lecz do duszy nauczyciela. Później pojawiły się prace traktujące o jego instynkcie i typie antropologicznym. Przedmiotem kolejnych rozważań stał się talent nauczyciela i wreszcie zaczęto zajmować się nauczycielską osobowością. Pojmowano ją zresztą rozmaicie jako strukturę, w której dominującą rolę odgrywają czynniki biologiczne bądź psychologiczne, pedagogiczne czy społeczne.

 

Opora R.: Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie

Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017

W pracy resocjalizacyjnej pedagog nie tylko posługuje się posiadaną wiedzą i zdobytymi kompetencjami, lecz także wyciska na podopiecznym piętno własnej osobowości i stylu funkcjonowania, żeby pomóc mu zmienić swoje życie. W niniejszej książce omówiono głównie kluczowe umiejętności i techniki stosowane w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi. Celem jest przekazanie wychowawcom pewnych sugestii, wskazówek i inspiracji do pracy z nieletnimi niedostosowanymi społecznie.

 

Grechuta M., Pani mi mówi niemożliwe

Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2017

Najpiękniejsze i najpopularniejsze wiersze oraz piosenki barda poetyckiej nuty.
W drugiej połowie lat sześćdziesiątych, kiedy na scenie królowało mocne brzmienie, pojawił się tajemniczy chłopak. Marek Grechuta zaskoczył wszystkich rozpoznawalnym głosem i lirycznymi tekstami. Jego wiersze natychmiast stawały się przebojami, które nuciła cała Polska: Świecie nasz, Dni, których nie znamy, Będziesz moją panią czy Wiosna, ach to ty. Od dziesięcioleci śpiewają je kolejne pokolenia, a ostatnio na nowo przypomniał je, między innymi, Kamil Bednarek.

 

Kordziński J.: Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy

Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., 2017

W książce czytelnik znajdzie m.in.: praktyczne odniesienia do przepisów prawa określających zadania dyrektorów szkół w ramach nadzoru pedagogicznego na zarządzanie szkołą i zespołami nauczycielskimi, rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczycieli z uczniami oraz współpracy z ich rodzicami, a także współpracy z innymi nauczycielami, gotowe propozycje i rozwiązania w zakresie nawiązania i rozwoju współpracy, które można wykorzystać w pracy na rzecz szkół.

 

Kaja P.: Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej

Lublin: Wydawnictwo Froebel.pl., 2017

 

Książka Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej autorstwa Piotra Kai zawiera przykłady działań muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
W publikacji znajdą Państwo propozycje organizowania sytuacji edukacyjnych w dwóch obszarach wg myśli pedagogicznej F. Froebla:
1. Spotkania w kole, czyli zabaw muzyczno-ruchowych obejmujących gimnastykę ciała, umysłu i aparatu mowy, śpiewanek na powitanie, zabaw organizacyjno-porządkowych w kole, tańca na dzień dobry oraz zabaw z darami.
2. Zabaw edukacyjnych – swobodnych i zorganizowanych odnoszących się do elementarnych sił: głowy, rąk i serca.

 

Warchoł K.: Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2017

W książce tej zawarte są cenne i merytoryczne wskazówki niezbędne do trafnego oceniania ucznia z wychowania fizycznego oraz szczegółowe kryteria oceniania. Autorski program nauczania wychowania fizycznego odnosi się do wszystkich etapów edukacji. Nauczyciele mogą wykorzystać tę propozycję do przygotowania lub zmodyfikowania własnych przedmiotowych systemów oceniania. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych etapów edukacji zawierają wiele niezwykle trafnych elementów z zakresu postaw, aktywności, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych.

 

Lore W., Ylva S.: Aktywacja sensoryczna. Holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiących na demencję

Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017

Zasadniczą cześć niniejszej książki stanowi obszerny poradnik praktyczny zawierający wypróbowane scenariusze dotyczące organizacji i realizacji sesji wspierająco-aktywujących. W codzienności zawodowej konspekty te mogą zostać wykorzystane jako instrukcje lub jako inspiracje w czasie przygotowywania własnych, autorskich zajęć grupowych lub indywidualnych. W części zamykającej publikację znajdują się arkusze służące do zbierania informacji oraz wzory kart informacyjnych.

 

Opora R., Breska R., Jezierska J., Piechowicz M. (red.): Współczesne modele i strategie resocjalizacji

Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2017

Książka prezentuje nowatorskie spojrzenie na zagadnienia dotyczące resocjalizacji. Celem publikacji jest opisanie modeli resocjalizacyjnych oraz praktycznych strategii przydatnych w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Poznanie przedstawionych w niej treści sprawi, że czytelnicy z większą odwagą i pewnością będą rozwiązywać problemy w obszarze zjawisk patologii społecznej. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystywać dla siebie oraz innych, poznają wiele nowych i interesujących sposobów rozumienia interwencji resocjalizacyjnych. Jednocześnie będą mogli również uniknąć wielu konfliktów, dzięki czemu poczują się lepiej i zaczną pewniej wykonywać swoją pracę.

 

Korczak J.: Król Maciuś I

Kraków: Wydawnictwo Greg, 2017

W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania z podręcznika – „Pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które zwykle pojawiają się w pytaniach z danej lektury we wszelkich testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach i na klasówkach. Zawiera bardzo szczegółowe streszczenie oraz drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed lekcją. Opracowanie zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów.

Omówienia książek pochodzą ze stron internetowych wydawnictw.
Opracowanie: Barbara Bycka.

Życie to teatr. Gry fabularyzowane i zabawy teatralne

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Życie to teatr. Gry fabularyzowane i zabawy teatralne na zajęciach świetlicowych”, które odbędzie się 19 czerwca, w godzinach 15.00–19.00. Forma warsztatowa zajęć pozwoli uczestnikom na poznanie ćwiczeń artykulacyjnych, głosowych oraz oddechowych. Uczestnicy poznają również ćwiczenia fabularyzowane, wykorzystujące pracę z rekwizytami. Spróbują w grupach dokonać prostych improwizacji teatralnych fragmentów wybranych scenariuszy

Zakres: Ćwiczenie dykcji oraz „wierszyki łamiące języki”. Ćwiczenia w interpretowaniu tekstu literackiego. Zabawy teatralne i gry fabularyzowane. Scenariusze przedstawień do realizacji w świetlicy
Termin:
        19 czerwca, godz. 15:00–19:00
Miejsce:
        Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, sala 119
Prowadząca: Agnieszka Czachorowska
Symbol:         III/C/79
Szkolenie bezpłatne

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o rejestrację za pośrednictwem  Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń https://szkolenia.zcdn.edu.pl/

 

Ogólnopolska akcja masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam”

Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.

 Kornel Makuszyński

25 maja 2018 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury przeprowadzona została akcja masowego publicznego czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”, w której udział wzięło około 330 osób. Celem przedsięwzięcia było między innymi: inicjowanie mody na czytanie, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa a także promocja bibliotek oraz podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

Część artystyczną III myśliborskiej edycji poprowadziła Beata Fryder, dyrektorka Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Piosenkę inauguracyjną pt. Wspomnienia są blisko zaśpiewała Renata Raźna przy akompaniamencie Zbigniewa Fatygi.

Świetnie zaprezentowali się na scenie podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu. Pięknie przebrani za postaci bajkowe sprawdzali wiedzę czytelniczą, zadając zagadki dzieciom na widowni. Odpowiedzi dowodziły dużej znajomości literatury dziecięcej.

W tym roku znane i lubiane wiersze odczytali m.in. Radni Rady Miejskiej w Myśliborzu, za co zostali nagrodzeni przez dzieci upominkami w postaci książek. W rolę czapli wcieliła się Małgorzata Piwowarczyk, narratorem była Magdalena Łakoma, panią słowikową – Wiesława Ścibiorska, słowikiem – Roman Wąsik, lekarzem – Stanisław Urbanowski, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu, żabką – Dorota Wolanin, dyrektorka Myśliborskiego Ośrodka Kultury, leniem – Jacek Włosek a żurawiem – Zbyszek Fatyga, pracownicy MOK-u. Świetnie zadebiutowała także Katarzyna Królak, sekretarz UMiG w Myśliborzu, która wcieliła się w rolę kłamiącej dziewczynki (brawa za odwagę!).

Podczas przedstawienia Zamieszanie w krainie bajek swoimi zdolnościami aktorskimi popisali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku pod kierunkiem Joanny Jankowskiej.

Na zakończenie Barbara Bycka, kierowniczka Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Myśliborzu, podziękowała wszystkim za udział w akcji i wręczyła dyplomy uczestnictwa.

W holu można było podziwiać wystawę czytelniczą przygotowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji oraz nieocenioną pomoc w jej organizacji:

Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury – pani Dorocie Wolanin
Pracownikom MOK-u – pani Małgorzacie Szerer, panu Zbigniewowi Fatydze oraz panu Piotrowi Siewrukowi
Podopiecznym oraz ich opiekunom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu
Pani Joannie Jankowskiej oraz klasie III ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku
Podopiecznym oraz opiekunom Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu
Dyrektorom i pracownikom myśliborskich instytucji kulturalno-oświatowych
Radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu
Telewizji TVB Myślibórz
oraz sponsorom
UMiG w Myśliborzu
Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu
Pani Wiesławie Ścibiorskiej
Panu Piotrowi Karweckiemu.

Organizatorzy:

Barbara Bycka, kierowniczka OZ ZCDN-u w Myśliborzu
Aneta Pasturczak, nauczycielka bibliotekarka z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu
Magdalena Łakoma, nauczycielka bibliotekarka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Dariusa i Girenasa w Myśliborzu
Barbara Buchla, nauczycielka bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Kusocińskiego
w Myśliborzu
Anna Wolska, nauczycielka bibliotekarka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu

ZCDN