ZCDN Blog

Warsztaty dla nauczycieli matematyki: Jak pogłębiać rozumienie matematyki? „Rozmowy o liczeniu”

Termin: 14 kwietnia
Godzina: 15:00
Miejsce: sala 120
Numer formy doskonalenia: III/C/146
Odpłatność: 20 zł

Opis:
Jak spowodować, by uczniowie nie tylko sprawnie liczyli, ale także prowadzili rozumowania i formułowali uzasadnienia? Jak sprawić, by robili to z przyjemnością? Jak stworzyć im takie warunki, żeby mogli przy tym jak najwięcej uczyć się od siebie nawzajem? Podczas warsztatów uczestnicy poznają technikę pracy na lekcji, która może stać się odpowiedzią na te pytania.
„Rozmowy o liczeniu” (ang. number talks) to propozycja krótkiej, 10-minutowej praktyki lekcyjnej, która powtarzana regularnie rozwija umiejętność uzasadniania i rozmawiania o przeprowadzonych rozumowaniach, a także elastyczność w posługiwaniu się liczbami.

Agnieszka Sułowska – wykładowczyni dydaktyki matematyki. Pracuje także w Instytucie Badań Edukacyjnych w pracowni matematyki, gdzie zajmuje się planowaniem i realizacją badań edukacyjnych dotyczących nauczania matematyki. Od wielu lat kieruje pracami zespołu sprawdzającego część matematyczną badania PISA. Kierowała też projektem CKE EFS, w ramach którego została opracowana koncepcja matury z matematyki i przeprowadzone jej pilotaże. Była ekspertką MEN-u m.in. w sprawie podstawy programowej z matematyki i recenzentką podręczników do matematyki. Sama również pracowała jako redaktorka merytoryczna takich podręczników. Twórczyni ogólnopolskiego konkursu matematycznego. Recenzowała założenia teoretyczne i materiały diagnostyczne badania edukacyjnego rządu Królestwa Arabii Saudyjskiej. Była też nauczycielką matematyki w liceum oraz pracowała z dziećmi uzdolnionymi w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/146.

 

 

Warsztat dla nauczycieli polonistów: Najnowsze modele czytania

Termin: 14 kwietnia
Godzina: 15:00
Miejsce: sala 119
Numer formy doskonalenia: III/C/145
Odpłatność: 20 zł

Opis:

Jak czytać z uczniami literaturę, by wyzwolić przyjemność lektury? Jak czytać, by rozwijać umiejętność krytycznego myślenia? Jak czytać, by ocalić czytelnika i tekst?
Na warsztatach zaprezentowanych zostanie kilka strategii lektury, będących pomostem między czytaniem naturalnym i spontanicznym a profesjonalnym rozwojem czytelniczych kompetencji.

Iwona Kołodziejek – tutorka, wykładowczyni polonistycznej sztuki nauczania, polonistka, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej rozprawa doktorska dotyczy tematu: Nauczyciel polonista wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Jest współautorką książki: Klasa szkolna – przestrzeń działania nauczyciela polonisty. Pracowała jako instruktorka teatralna, specjalistka ds. marketingu. Warsztat nauczycielski

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/145.

 

Konferencja Skuteczny nauczyciel. Rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i dyrektorów na konferencję „Skuteczny nauczyciel. Rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela”, która odbędzie się w sobotę 14 kwietnia. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie: www.zcdn.edu.pl/konferencje/skuteczny-nauczyciel/

Program konferencji:

10:00-10:15 Otwarcie konferencji
10:15-11:30 Różne modele bycia nauczycielem – ekspert, przewodnik, tutor? –
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
11:30-11:45 Przerwa
11:45-12:30 Szkoła Edukacji PAFW i UW: nowoczesne kształcenie do wykonywania zawodu nauczyciela – Iwona Kołodziejek, Agnieszka Sułowska, Szkoła Edukacji
12:30-13:15 Nauczyciel wobec edukacyjnych wyzwań – cyfrowy tubylec w tradycyjnej szkole – dr Aleksandra Szyller, Uniwersytet Warszawski
13:15-13:30 Przerwa
13:30–14:45 Panel dyskusyjny: Kompetencje dydaktyczne i wychowawcze współczesnego nauczyciela – prowadzenie: dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW

Uczestnicy:
– Iwona Kołodziejek, Szkoła Edukacji
– Agnieszka Sułowska, Szkoła Edukacji
– dr Aleksandra Szyller, Uniwersytet Warszawski

14:45-15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
15:00-16:30 Sesja warsztatowa:

Warsztat 1: Najnowsze modele czytania

Warsztat 2: Jak pogłębiać rozumienie matematyki? „Rozmowy o liczeniu”

Numer formy doskonalenia: VI/14
Odpłatność za udział w konferencji: 60 zł

Konferencji towarzyszyć będą również warsztaty prowadzone przez trenerki Szkoły Edukacji (www.szkolaedukacji.pl):

Warsztat 1
Najnowsze modele czytania

Numer formy doskonalenia: III/C/145
Odpłatność: 20 zł
Prowadząca: Iwona Kołodziejek

Opis warsztatu:
Jak czytać z uczniami literaturę, by wyzwolić przyjemność lektury? Jak czytać, by rozwijać umiejętność krytycznego myślenia? Jak czytać, by ocalić czytelnika i tekst?
Na warsztatach zaprezentowanych zostanie kilka strategii lektury, będących pomostem między czytaniem naturalnym i spontanicznym a profesjonalnym rozwojem czytelniczych kompetencji.

 

Warsztat 2
Jak pogłębiać rozumienie matematyki? „Rozmowy o liczeniu”
Numer formy doskonalenia: III/C/146
Odpłatność: 20 zł
Prowadząca: Agnieszka Sułowska

Opis warsztatu:
Jak spowodować, by uczniowie nie tylko sprawnie liczyli, ale także prowadzili rozumowania i formułowali uzasadnienia? Jak sprawić, by robili to z przyjemnością? Jak stworzyć im takie warunki, żeby mogli przy tym jak najwięcej uczyć się od siebie nawzajem? Podczas warsztatów uczestnicy poznają technikę pracy na lekcji, która może stać się odpowiedzią na te pytania.
„Rozmowy o liczeniu” (ang. number talks) to propozycja krótkiej, 10-minutowej praktyki lekcyjnej, która powtarzana regularnie rozwija umiejętność uzasadniania i rozmawiania o przeprowadzonych rozumowaniach, a także elastyczność w posługiwaniu się liczbami.

 

Wyniki II etapu L Konkursu Chemicznego

Prezentujemy wyniki II etapu L Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.

W imieniu organizatorów oraz członków komisji dziękujemy wszystkim uczniom i uczennicom za udział oraz życzymy powodzenia w życiu prywatnym oraz wielu dalszych sukcesów.

Relacja z konferencji poświęconej promieniotwórczości i energii jądrowej

W sobotę 17 marca nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych spotkali się w ZCDN-ie na konferencji „Promieniotwórczość i energia jądrowa w edukacji szkolnej”. To ważny a zarazem kontrowersyjny temat, jak dotąd rzadko goszczący w szkołach, obecny jedynie na obowiązkowych tematach na lekcjach chemii i fizyki w szkołach ponadpodstawowych.

Ze względu na postęp w tej dziedzinie i rosnące, również w Polsce, przekonanie, że bez elektrowni jądrowych nie uda się zapewnić światu dostatecznej ilości energii elektrycznej i cieplnej, nie możemy również w oświacie przejść obok tego zagadnienia obojętnie. Na konferencji najpierw przedstawione zostały prezentacje dotyczące osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie promieniotwórczości i wpływu promieniowania jonizującego na materię ożywioną. Drugie zagadnienie dr Natalia Targosz-Ślęczka obudowała pokazem mierników G-M i pomiarami natężenia promieniowania emitowanego przez naturalne materiały i przedmioty. Następnie prof. Konrad Czerski przedstawił, w przystępny sposób, fizyczno-chemiczne podstawy wykorzystania reakcji jądrowych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Omówił także nowe typy reaktorów oraz perspektywy rozwoju energetyki jądrowej na świecie i polskie plany w tym zakresie. Odpowiedzi na pytanie: „Czy i jak uczyć o promieniotwórczości i energii jądrowej w polskiej szkole?” udzieliła Lila Kluza-Howil ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie, która z pasją opowiedziała o swoich działaniach w ramach zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek edukacyjnych poświęconych promieniowaniu, Marii Skłodowskiej-Curie i energii jądrowej. Na zakończenie Zdzisław Nowak przedstawił fragmenty nowej podstawy programowej zobowiązujące do realizacji podstaw fizyki i chemii jądrowej na lekcjach, omówił możliwe metody i formy nauczania oraz zaprezentował środki dydaktyczne przydatne w tym zakresie. Podkreślona została potrzeba efektywnego wykorzystania i oszczędzania energii oraz upowszechniania wiedzy na temat promieniotwórczości i energii jądrowej we współpracy wszystkich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne nadesłane przez Ministerstwo Energii, pod patronatem którego konferencja została zorganizowana. Dzięki uprzejmości prof. Mariusza P. Dąbrowskiego, prezesa Fundacji Eureka im prof. Jerzego Stelmacha, konferencji towarzyszyła także wystawa zatytułowana „Atomowa Eureka”. Obu instytucjom, prelegentom i wszystkim innym osobom zaangażowanym w powodzenie tej konferencji serdecznie dziękujemy.

W zakładce „Materiały dla nauczycieli” znajdą Państwo prezentacje z konferencji udostępnione przez prelegentów. Zapraszamy do ich lektury i upowszechnienia w szkołach.

Zmiana organizacji pracy ZCDN-u w okresie świątecznym

Siedziba Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Uprzejmie informujemy, że w piątek 30 marca godziny pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie wraz z Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej ulegną zmianie na 10.00–15.00, natomiast w sobotę 31 marca placówka będzie nieczynna. Za niedogodności przepraszamy.

Zmiana organizacji pracy Biblioteki Pedagogicznej okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, że w piątek 30 marca godziny pracy Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ulegną zmianie na 10.00–15.00, natomiast w sobotę 31 marca Biblioteka będzie nieczynna. Za niedogodności przepraszamy.

XI Konkurs Geograficzno-Nautologiczny

Uprzejmie przypominamy, że 30 marca 2018 roku upływa termin przyjmowania zgłoszeń na XI Konkurs Geograficzno-Nautologiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Akademię Morską w Szczecinie przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „XI Konkurs Geograficzno-Nautologiczny”:
www.zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/.

Warsztaty w EcoGeneratorze

Podczas warsztatów udzielone zostaną odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie jest miejsce termicznego unieszkodliwiania odpadów w systemie ich zagospodarowania?
Jakie są procesy pozyskiwania ciepła i generowania energii elektrycznej z odpadów?
Jak wykorzystuje się produkty uboczne powstające w spalarni?
Jakie stosuje się tam sposoby oczyszczania spalin?
Jak w takim miejscu prowadzi się edukację ekologiczną?

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o wybranie terminu i zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

7 kwietnia, godz. 10.00–12.15 – numer formy doskonalenia: III/C/36
18 kwietnia, godz. 15.00–17.15 – numer formy doskonalenia: III/C/36/1 

Liczba miejsc w grupie jest ograniczona i wynosi 25 osób.

Dojazd we własnym zakresie samochodem na ul. Logistyczną 22 lub autobusem nr 76 z Bramy Portowej (niestety jeżdżą bardzo rzadko).

Dodatkowych informacji udziela Zdzisław Nowak, tel. 91 43 50 656, 608 025 431.

 

ZCDN