ZCDN Blog

Strażnicy Uśmiechu – program profilaktyczno-wychowawczy

Szkolenie: Strażnicy Uśmiechu – program profilaktyczno-wychowawczy
Numer formy doskonalenia: III/B/34
Odpłatność: 200 zł
Termin:
Szkolenie obejmujące 14 godzin dydaktycznych odbędzie się w dniach:
2 lutego, w godz. 14.00–19.00,
3 lutego, w godz. 9.15–16.00.

Program profilaktyczno-wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu” to cykl zajęć  psychoedukacyjnych, realizowanych na podstawie 32 scenariuszy, przeznaczonych dla:
– dzieci w wieku od 5 do 10 lat: Strażnicy Uśmiechu część 1 (dla przedszkoli i klas I–III  szkół podstawowych);
– dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat: Strażnicy Uśmiechu część 2 (dla klas IV–VIII szkół podstawowych).

Koszt szkolenia obejmuje podręcznik ze scenariuszami do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Zakres: Rozwój samoświadomości dzieci. Kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych. Wzbogacanie swoich doświadczeń i umiejętności radzenia sobie z problemami. Rozwijanie optymalnych strategii przezwyciężania nieprzyjemnych stanów psychicznych. Rozwijanie sztuki wyrażania siebie i komunikacji z innymi. Umacnianie zaufania do siebie i do innych.

Informacje o prowadzącej: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska – magister nauk o rodzinie, pedagogiki i psychologii, doświadczona wykładowczyni i trenerka Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie pedagogiki, psychologii, wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego, profilaktyki zachowań ryzykownych, umiejętności psychospołecznych, oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych i promocji zdrowia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/B/34.

Literacki Plac Zabaw

Zapraszamy na warsztat „Literacki Plac Zabaw – przykład twórczej edukacji dzieci i młodzieży”, który odbędzie się 10 lutego, w godzinach 10.00–14.00, w galerii TWORZĘ SIĘ w Domu Kultury 13 Muz. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają twórcze gry i zabawy oraz sposoby na przybliżenie dzieciom wybranych zagadnień w sposób ciekawy, atrakcyjny i nowoczesny, wykorzystując takie działy sztuki, jak: literatura, teatr, muzyka i sztuki plastyczne.
W przestrzeni galerii sztuki dla dzieci i młodzieży nauczyciele i nauczycielki będą mogli poznać przygotowane gry literackie, wykorzystanie teatru cieni oraz teatru ilustracji, kości obrazkowe, twórcze zabawy oraz pomysły i sposoby na przybliżanie dzieciom wybranych zagadnień w sposób kreatywny i ciekawy.

Zakres szkolenia: Nauka przez zabawę. Gry literackie. Książka artystyczna. Sposoby na twórcze działania z dziećmi. Metody przybliżania wybranych utworów literackich.  Zabawy słowne. Tworzenie „sensownych tworów słownych”. Tworzenie rekwizytów do zadań, zabaw i łamigłówek. Pomocne narzędzia do pracy z dziećmi.

Informacje o prowadzącej: Paulina Ratajczak – animatorka kultury, producentka, prezeska Fundacji Las Sztuki, której celem jest rozpowszechnianie sztuki oraz inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci i dorosłych; twórczyni programu edukacyjnego galerii sztuki dla dzieci i młodzieży TWORZĘ SIĘ; kuratorka galerii.

Szkolenie: Literacki Plac Zabaw – przykład twórczej edukacji dzieci i młodzieży

Odpłatność: 50 zł

Miejsce: Galeria sztuki dla dzieci i młodzieży TWORZĘ SIĘ, pl. Żołnierza Polskiego 2 (wejście od ul. Tkackiej), Szczecin

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/133.

Ferie w ZCDN-ie

Patio ZCDN-u zimą

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić już po raz kolejny do aktywnego spędzenia ferii zimowych w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie oraz Oddziałach Zamiejscowych. Specjalnie przygotowana na ten okres oferta odpowiada tematom zgłaszanym naszym prowadzącym podczas odbywających się w ZCDN-ie zajęć. Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych licznych warsztatów coś dla siebie.

Zachęcamy również do korzystania przy tej okazji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej – w Szczecinie, Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu. Może uda się sięgnąć po pozycję, na którą w natłoku codziennych obowiązków nie ma zazwyczaj czasu. Wszak warto pamiętać, że czytający nauczyciel to zawsze jeszcze lepszy nauczyciel.

Oferta szkoleń w Szczecinie

Oferta szkoleń w Oddziałach Zamiejscowych

Wdrażanie nowej postawy programowej z matematyki

Szkolenie: Wdrażanie nowej postawy programowej z matematyki. Analiza informatora o egzaminie ósmoklasisty

Zakres: Zmiany w postawie programowej z matematyki. Analiza przykładowych zadań egzaminacyjnych. Porównanie arkuszy sprawdzianu i egzaminu ósmoklasisty.

Miejsce i termin: Szkolenie odbędzie się w ZCDN-ie (ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin, sala 119) w dwóch terminach do wyboru:

  • 9 lutego, w godz. 15.00–19.00 (numer formy doskonalenia: III/C/134)
  • 17 lutego, w godz. 9.30–12.30 (numer formy doskonalenia: III/C/134/1)
    Prowadząca: Beata Misiak
    Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń.

Zmiana organizacji pracy w styczniu

Uprzejmie informujemy, że 11 stycznia 2018 roku Oddział Zamiejscowy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Myśliborzu będzie nieczynny. Za niedogodności przepraszamy.

Warsztaty Edukacji Kulturowej dla Umiejętności Społecznych

Tematyka warsztatu opracowana została na bazie dwóch lat doświadczeń w realizacji zachodniopomorskiej edycji programu Narodowego Centrum Kultury EKDUS – Edukacji Kulturowej dla Umiejętności Społecznych – pod nazwą Bardzo Młoda Kultura 2016–2018.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do opracowania i realizacji inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej kierowanych do dzieci i młodzieży, dofinansowanych w ramach programu EKDUS.

Uczestnicy poznają: regulamin konkursu grantowego, zasady realizacji i rozliczania inicjatyw, narzędzia i metody diagnozowania potrzeb środowiska lokalnego, sposoby komunikacji w społeczności lokalnej. Dowiedzą się, jak efektownie współpracować z mediami. Omówią takie zagadnienia edukacji kulturowej, jak: edukacja regionalna – tożsamości i miejsca; kształtowanie umiejętności „bycia razem” – aktywizacja i animacja; działania obywatelskie i wspólnotowe – przekraczanie różnic społecznych.
Przećwiczą, jak dobrze opisać inicjatywę we wniosku konkursowym.

Praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy:
Jak przygotowywać się do działań z zakresu edukacji kulturowej?
Jak rozpoznać potrzeby społeczności lokalnej?
Jak dobierać i stosować adekwatne do zamierzeń techniki, narzędzia i metody?
Jak informować o prowadzonych działaniach (słowo, fotografia, film, media społecznościowe)?
Jak przygotować wniosek na konkurs grantowy w programie EKDUS?

Prowadzący: Marek Sztark

Czas i miejsce: 15 stycznia 2018, godz. 11:00–16:00, Szczeciński INKUbator Kultury.

Więcej informacji i zapisy: Józef Szkandera 530 788 078,
e-mail: programekdus[at]gmail.com

Więcej informacji na:
www.ekdus.pl 
https://www.facebook.com/projekt.ekdus/
http://www.edukacjakulturowa.pl/

Zmiana organizacji pracy ZCDN-u 11 stycznia

Uprzejmie informujemy, że 11 stycznia 2018 roku Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej będzie zamknięte w godzinach 11.00–13.00. Oddziały Zamiejscowe tego dnia będą nieczynne.

Rusza kolejna edycja konkursów przedmiotowych

Konkursy przedmiotowe

Szanowni Państwo, wraz z nowym rokiem rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursach przedmiotowych. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem organizacyjnym obowiązującym w roku szkolnym 2017/2018.

Regulaminy szczegółowe konkursów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „konkursy przedmiotowe”: www.zcdn.edu.pl/konkursy/przedmiotowe/.

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji o organizowanych konkursach wśród młodzieży.

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Podczas szkolenia uczestnicy będą rozwijali umiejętności z zakresu przygotowania  materiałów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Przedstawione zostaną także role i zadania realizatorów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Tytuł: Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?
Zakres: Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – pierwszy etap procesu rekrutacji pracownika. Autoprezentacja – moje mocne i słabe strony, moje umiejętności, moje zainteresowania. Efekt pierwszego wrażenia i jego wpływ na przebieg i efekt końcowy rozmowy. Role i zadania realizatorów WSDZ (w ramach planu pracy na dany rok szkolny). Czas i miejsce realizacji zadań (w harmonogramie działań na dany rok szkolny). Metody i narzędzia pracy (adekwatnie do zaplanowanych tematów zajęć). Oczekiwane efekty (m.in. oczekiwane zmiany w wiedzy, umiejętnościach, postawach uczniów).
Prowadząca: Agnieszka Kacała
Termin: 31 stycznia 2018 r.
Miejsce: ZCDN, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin (sala 120)
Forma bezpłatna

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/C/69.

ZCDN