ZCDN Blog

Konferencja: Pokolenie samotnych dzieci

Program konferencji:
12.00–12.15 Otwarcie konferencji
12.15–12.45 Każdy potrzebuje ludzi, dr Celina Timoszyk-Tomczak
12.45–13.15 Zaburzenia adaptacyjne w okresie dzieciństwa i dojrzewania, dr hab. n. med. Justyna Pełka-Wysiecka, prof. PUM
13.15–13.30 Przerwa kawowa
13.30–14.15 Jak rozmawiać z uczniami o samotności? Propozycje zajęć, Renata Majewska
14.15–15.00 Samotność wśród innych, Paweł Kołodziński

Zakres tematyczny konferencji: Poczucie samotności i osamotnienia – specyfika zjawiska u dzieci i młodzieży. Badania poczucia samotności w kontekście lęku oraz relacji z rówieśnikami i bliskimi u nastolatków. Zaburzenia adaptacyjne w okresie dzieciństwa i dojrzewania. Jak rozmawiać z uczniami o samotności – propozycje zajęć. Samotność i osamotnienie – szansa i zagrożenie. Etyczny wymiar budowania więzi.

Termin:
11 grudnia 2018 r., godz. 12.00–15.00

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna im. Anny Radziwiłł

Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: IV/17.

 

Warsztaty: Między wolnością a swawolą

Zajęcia poprowadzi Paweł Kołodziński – filozof, nauczyciel dyplomowany przedmiotów filozofia i etyka. Ukończył dwukrotnie studia podyplomowe z zakresu edukacji filozoficznej. Wieloletni konsultant i doradca metodyczny w zakresie edukacji filozoficznej, autor i realizator różnorodnych form doskonalenia nauczycieli. Autor podręcznika do etyki wydanego przez Wydawnictwo Operon.

Zakres tematyczny szkolenia: Sens wolności. Wolność jako swoboda. Wolność „od” i wolność „do”. Ograniczenia wolności. Wolność zewnętrzna i wewnętrzna. Rola samoświadomości w budowaniu wolności wewnętrznej. Wiedza a stopnie wolności. Różnica między wolnością a swawolą. Związek uzależnień z wolnością.

Termin:
15 grudnia 2018 roku, godz. 10.00–12.00

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala 119

Szkolenie bezpłatne

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/A/24.

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Kurs dla kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych

Zakres: Krajoznawstwo i turystyka szkolna jako ważne elementy szkolnej edukacji. Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych. Wycieczki szkolne w nowej podstawie programowej. Planowanie i realizacja wycieczek szkolnych. Baza turystyczna i edukacyjna wycieczek szkolnych. Ochrona zdrowia i życia uczestników wycieczek szkolnych. Udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach podczas wycieczek
Termin: 15 grudnia, godz. 9.00–15.30
Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala: 217

Odpłatność: 80 zł
Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia I/2.

IBUK Libra – całodobowy dostęp do publikacji z różnych dziedzin

Czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać z wykupionych przez ZCDN publikacji stacjonarnie, na wszystkich bibliotecznych stanowiskach komputerowych, oraz zdalnie – za pośrednictwem prywatnych komputerów i urządzeń mobilnych (po otrzymaniu odpowiedniego kodu PIN).

Hasła do zdalnego logowania w czytelni IBUK Libra można otrzymać w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Szczecinie oraz w Oddziałach Zamiejscowych ZCDN-u w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu.

Założenie osobistego konta w serwisie IBUK Libra umożliwia korzystanie z zaawansowanych funkcji pracy z tekstem: wyszukiwanie wewnątrztekstowe, dodawanie zakładek, zaznaczanie fragmentów tekstu, wprowadzanie własnych notatek i przeprowadzanie innych operacji, a także czytanie publikacji na urządzeniach mobilnych.

Instrukcja korzystania z serwisu IBUK:

 • Aby zapoznać się z ofertą, należy wejść na stronę http://libra.ibuk.pl, a następnie przejść do zakładki „Publikacje, do których mam dostęp”.
 • Korzystanie z zasobów IBUK Libra, do których dostęp wykupiła nasza biblioteka, jest możliwe po uzyskaniu – w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej ZCDN w Szczecinie oraz w Oddziałach Zamiejscowych ZCDN-u w Gryficach, Myśliborzu i Świnoujściu – indywidualnego kodu PIN.
 • Uruchomienie programu jest niezależne od posiadanej przeglądarki internetowej i wymaga włączonej obsługi JavaScript i Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej.
 • Korzystanie z oferty na komputerach stacjonarnych w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej nie wymaga kodu dostępu.
 • Każda z publikacji może być otwarta jednocześnie na pięciu komputerach w tym samym czasie.

Tutoriale ułatwiające korzystanie z platformy IBUK Libra są dostępne na kanale YouTube.

Ibuk Libra – instrukcja: jak dodać kod PIN

 

Sieć współpracy pedagogów

Główne cele funkcjonowania Sieci to:
• Monitorowanie bieżących zmian prawnych, nowych metod, standardów pracy pedagoga.
• Forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.
• Pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.
• Nawiązywanie współpracy pomiędzy placówkami.
• Coaching zespołowy.
• Poszerzanie kompetencji uczestników.
Pomiędzy spotkaniami w siedzibie OZ ZCDN-u w Świnoujściu przewidziane są działania na platformie cyfrowej.

Sieć współpracy pedagogów jest realizowana we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świnoujściu. Forma jest organizowana w ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości ich pracy.

Termin:
Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 grudnia, w godz. 9.30–11.30.

Miejsce:
Oddział Zamiejscowy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Świnoujściu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22.

Forma bezpłatna
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia V/2.

Pierwsza pomoc – kurs dla nauczycieli

Zachęcamy do rejestracji na 30-godzinny „Kurs przygotowujący nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy”, opracowany i realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia będą organizowane w systemie weekendowym. Kurs zakończy się egzaminem, zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Certyfikat ukończenia kursu jest ważny przez 5 lat.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia I/1.

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Realizacja kursu będzie trwała dwa semestry. Zajęcia rozpoczną się 23 listopada 2018 roku i zakończą 13 lipca 2019 roku. Kurs odbędzie się w przeważającej części w trybie niestacjonarnym, w systemie zjazdów weekendowych.

Program kursu obejmie następujące zagadnienia:

 • Przywództwo edukacyjne w szkole.
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Całkowity koszt udziału w kursie to 2000 zł (+ 100 zł opłaty wpisowej).

Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty wpisowej w terminie do 16 listopada 2018 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o rejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: I/6.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Warsztaty gry na ukulele

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Akademia Sztuki w Szczecinie serdecznie zapraszają nauczycieli szkół podstawowych na Warsztaty gry na ukulele.

Celem warsztatów będzie przedstawienie korzyści płynących z gry na ukulele oraz walorów tego instrumentu jako nowego narzędzia do muzykowania w szkołach – kształtującego wrażliwość estetyczną, twórczą wyobraźnię oraz rozwijającego słuch muzyczny, pamięć i zdolność koncentracji uczniów.

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną podstawowe informacje o instrumencie – jego pochodzeniu, budowie, historii. Warsztaty obejmować będą także praktyczną naukę gry na ukulele podczas indywidualnej i zespołowej gry na instrumencie (poprawne trzymanie ukulele, gra akordowa i solowa).

Warsztaty poprowadzi Tomasz Grdeń, muzyk, wokalista, jeden z założycieli i animator Pierwszej Poznańskiej Niesymfonicznej Orkiestry Ukulele (PPNOU). Współpracował z Young Band, Old Swing Quintet oraz z orkiestrą Zbigniewa Górnego. Wziął udział w programie TVN „Mam talent”.

Termin: 14 grudnia 2018 r., godz. 16.30–20.30
Miejsce:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Plac Orła Białego 2, Szczecin
Sala Kameralna (102)
Odpłatność: 50 zł

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: II/F/8. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo informację z numerem konta i prośbą o dokonanie wpłaty.

 

Vademecum nauczyciela języka polskiego – egzamin ósmoklasisty

Serdecznie zapraszamy do siedziby ZCDN-u w Gryficach na szkolenie „Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski”. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany wprowadza nowa podstawa kształcenia ogólnego, poznają koncepcję egzaminu ósmoklasisty, strukturę zadań egzaminacyjnych i kryteria ich oceniania.  Ponadto przeanalizowane zostaną ćwiczenia, doskonalące wybrane formy wypowiedzi, znajdujące się w nowej podstawie programowej.

Szkolenie: Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. Język polski

Zakres: Istota zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Koncepcja egzaminu ósmoklasisty. Struktura arkusza, zadania i kryteria oceniania. Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy z uczniem przed egzaminem ósmoklasisty.

Termin
21 listopada, godz.  14.30–17.45

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wybór dogodnego miejsca i terminu oraz zarejestrowanie się za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numery formy: II/D/35/5.

ZCDN