Aktualności

Zmiana organizacji pracy ZCDN-u

Uprzejmie informujemy, że 16 września (poniedziałek) Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wraz z Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej oraz Oddziałami Zamiejscowymi będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy.

Syrenie Stawy – lekcje w terenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu edukacji przyrodniczej, które odbędzie się w Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Syrenie Stawy”, położonym w Zespole Parków Kasprowicza-Arkoński. Szkolenia dla poszczególnych grup nauczycieli odbędą się 27 i 28 września.

Rok Stanisława Moniuszki

Rok 2019 jest wyjątkowy dla miłośników muzyki. Przypada w nim bowiem 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki, wielkiego polskiego kompozytora, dyrygenta, pedagoga. Z tej okazji, wraz z Operą na Zamku w Szczecinie, zapraszamy do celebrowania jubileuszu i włączenia się w organizowane przez nas wydarzenia.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Życzenia z okazji inauguracji roku szkolnego

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2019/2020, życzymy Państwu niekonwencjonalnych pomysłów, wytrwałości w realizacji innowacyjnych metod, cierpliwości w poszukiwaniu nowych rozwiązań, określaniu celów i radości z osiąganych sukcesów.

Od nauczania do uczenia się. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie edukacyjne, związane z obchodami jubileuszu 70-lecia doskonalenia nauczycieli na Pomorzu Zachodnim, które odbędzie się 17 września 2019 roku w siedzibie ZCDN-u w Szczecinie. Konferencja „Od nauczania do uczenia się. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji” rozpocznie się o 12.30 wykładem gościa specjalnego Margret Rasfeld – twórczyni idei Budzącej się szkoły, zatytułowanym „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – zmiana paradygmatu”.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

3 lipca minister edukacji narodowej podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Edukacja polonistyczna w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 7 września, w godzinach 10.00–13.30. Nauczyciele w trakcie wykładu zostaną zapoznani, między innymi, ze zmianami programowymi oraz nowym kanonem lektur, zaś w części praktycznej wypracują przykładowe zadania do tekstów literackich i nieliterackich.

Szkolenie: Rola i zadania opiekuna stażu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Rola i zadania opiekuna stażu”, które odbędzie się 11 września, w godzinach 15.00–19.00. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela oraz zasadami budowania współpracy między nauczycielem stażystą a jego opiekunem. Doskonalone ponadto będą umiejętności tworzenia oceny pracy nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów prawa.
ZCDN