Aktualności

Dydaktyka matematyki – napisz tekst do najnowszych „Refleksji”!

Kolejny numer „Refleksji” postanowiliśmy poświecić jednemu z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym – rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów. Chcielibyśmy, wspólnie z Państwem, zastanowić się, jakie teorie i praktyki nauczania matematyki są najchętniej stosowane w szkole na wszystkich etapach edukacji. Zapraszamy do współpracy nauczycieli zainteresowanych tą tematyką, zwłaszcza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki oraz innych przedmiotów ścisłych.

Różne sposoby mnożenia i dzielenia

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Różne sposoby mnożenia i dzielenia”, które odbędą się 25 listopada, w godzinach 15.00–18.00. Warsztaty są adresowane do nauczycieli matematyki w klasach IV–VIII. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi sposobami mnożenia: geometrycznym, hinduskim, rosyjskim oraz za pomocą pałeczek Napiera. Poznają też sposób dzielenia na bazie mnożenia przez tzw. łatwe liczby.

Jak dyrektor szkoły może się stać liderem?

Serdecznie zapraszamy kadrę zarządzającą szkół i placówek oświatowych na bezpłatną konferencję „Jak dyrektor szkoły może stać się liderem?”, która odbędzie się 26 listopada, w godzinach 10.00–14.00.

Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym”, które odbędzie się 26 listopada, w godzinach 15.00–18.00.

Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Przygotowanie szkoły do edukacji włączającej”, które odbędzie się 4 grudnia, w godzinach 15.00–18.00. Spotkanie jest adresowane do dyrektorów, koordynatorów zespołów do opracowania IPETów i WOPFu ze szkół ogólnodostępnych i integracyjnych. Podczas zajęć przybliżone zostaną podstawy prawne związane z edukacją włączającą oraz doskonalone będą kompetencję w zakresie realizacji edukacji włączającej.

Program naprawczy w kształceniu zawodu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Program naprawczy w kształceniu zawodu”, które odbędzie się 10 grudnia, w godzinach 15.00–18.00.

Terapia poprzez literaturę

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z programem kursu biblioterapii I stopnia, którego realizacja przewidziana jest na styczeń 2020 roku. Nauczycielki i nauczyciele uczestniczący w kursie nauczą się dobierać właściwe utwory literackie do potrzeb i możliwości różnych grup odbiorców, a także zostaną zapoznani z terapeutyczną funkcją literatury oraz specyfiką warsztatu biblioterapeutycznego.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

ZCDN już po raz kolejny planuje uruchomienie kursu kwalifikacyjnego, dającego uprawnienia do zarządzania szkołą i placówką oświatową. Kurs jest realizowany w oparciu o ramowy plan i program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Syrenie Stawy – lekcje w terenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu edukacji przyrodniczej, które odbędzie się w Centrum Ochrony Bioróżnorodności „Syrenie Stawy”, położonym w Zespole Parków Kasprowicza-Arkoński. Szkolenia dla poszczególnych grup nauczycieli odbędą się 27 i 28 września.
ZCDN