Doświadczenia w realizacji programu EKDUS

775

Tematyka warsztatu opracowana została na bazie dwóch lat doświadczeń w realizacji programu EKDUS.

Celem jest przygotowanie uczestników do opracowania i realizacji inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej kierowanych do dzieci i młodzieży, dofinansowanych w ramach programu EKDUS.

Uczestnicy poznają regulamin konkursu grantowego, zasady realizacji i rozliczania inicjatyw, narzędzia i metody diagnozowania potrzeb środowiska lokalnego, sposoby komunikacji w społeczności lokalnej. Dowiedzą się, jak efektownie współpracować z mediami. Omówią takie zagadnienia edukacji kulturowej, jak: edukacja regionalna – tożsamości i miejsca; kształtowanie umiejętności „bycia razem” – aktywizacja i animacja; działania obywatelskie i wspólnotowe – przekraczanie różnic społecznych. Przećwiczą, jak dobrze opisać inicjatywę we wniosku konkursowym.

Praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy:
Jak przygotowywać się do działań z zakresu edukacji kulturowej?
Jak rozpoznać potrzeby społeczności lokalnej?
Jak dobierać i stosować adekwatne do zamierzeń techniki, narzędzia i metody?
Jak informować o prowadzonych działaniach (słowo, fotografia, film, media społecznościowe)?
Jak przygotować wniosek na konkurs grantowy w programie EKDUS?

Będzie to czas intensywny, pełen inspiracji i pozytywnej energii.
Prowadzący: Marek Sztark
Czas i miejsce: 3 lutego, godz. 10:00–16:00, Szczeciński  INKUbator Kultury
Więcej informacji i zapisy:
Józef Szkandera
tel. 530 788 078
e-mail: programekdus[at]gmail.com
www.ekdus.pl