Informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023

22

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorami o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023, które opublikowała na swojej stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna. Materiały zawierają m.in.: opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów, zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami, a także przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.
Szczegółowe informacje oraz Informatory znajdują się na stronie CKE.