Zaproszenie do udziału w programie „Leśna szkoła z klimatem”

127

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zapraszają do udziału w programie „Leśna szkoła z klimatem”, którego głównym celem jest podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci poprzez realizację zajęć dydaktycznych na łonie natury.
Szczegółowe informacje oraz materiały dydaktyczne znajdą Państwo na stronie projektu.