Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN-u skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

160

„Działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
to priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej” pisze w liście do dyrektorów/-ek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN-u skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami