Wytyczne dotyczące organizacji zajęć w warunkach epidemii w roku szkolnym 2021/2022

314

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. dotyczące bezpiecznej oraz higienicznej organizacji zajęć w warunkach epidemii w roku szkolnym 2021/2022.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.