Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

256

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEN-u.