ZCDN Informacja pedagogiczna

Informacja pedagogiczna

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Harmonogram egzaminów zewnętrznych w 2021 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku, a także szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form ich przeprowadzania.

Rekrutacja do projektu „Paradeplatz, czyli zegar, który zawsze będzie wskazywał złą godzinę”

Teatr Kana zaprasza młodzież w wieku 15–18 lat do udziału w dwutygodniowych, bezpłatnych czterech warsztatach artystycznych, które odbędą się między 17 a 30 sierpnia 2020 roku: reportersko-performatywnym, scenograficznym, muzycznym i fotograficznym. Kadrę instruktorską tworzą: Karolina Sabat, Paula Rudź, Zuzanna Marczak, Bartłomiej Orłowski oraz Piotr Nykowski.

XXIV Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Polecamy Państwa uwadze XXIV Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Tematem tegorocznej konferencji, która wyjątkowo odbędzie się online, będzie „Uniwersytecka i szkolna edukacja przyrodnicza w obliczu globalnych zmian”. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, metodyków nauczania, doradców, pedagogów, studentów oraz doktorantów i dydaktyków zajmujących się kształceniem przyszłych nauczycieli oraz popularyzatorów nauki.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

3 lipca minister edukacji narodowej podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Harmonogram egzaminów zewnętrznych w 2021 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku, a także szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form ich przeprowadzania.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

3 lipca minister edukacji narodowej podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenia dotyczące procedur, terminów oraz opisów czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

XXIV Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Polecamy Państwa uwadze XXIV Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Tematem tegorocznej konferencji, która wyjątkowo odbędzie się online, będzie „Uniwersytecka i szkolna edukacja przyrodnicza w obliczu globalnych zmian”. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, metodyków nauczania, doradców, pedagogów, studentów oraz doktorantów i dydaktyków zajmujących się kształceniem przyszłych nauczycieli oraz popularyzatorów nauki.

Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu” organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Szczecin i Wydawnictwo Tibum. Celem konkursu jest zachęcenie do wspólnej twórczości dzieci i dorosłych pozostających w domu w czasie kwarantanny poprzez wspólne tworzenie bajek w gronie rodzinnym.

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Serdecznie polecamy Państwa uwadze publikację „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja naukowa „Edukacja przed, podczas i po pandemii”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej online „Edukacja przed, podczas i po pandemii” organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która odbędzie się 20 czerwca 2020 roku.

Rekrutacja do Szkoły Edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych studiów podyplomowych Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego skierowaną do nauczycieli pragnących rozwinąć kompetencje dydaktyczne.

Rekrutacja do projektu „Paradeplatz, czyli zegar, który zawsze będzie wskazywał złą godzinę”

Teatr Kana zaprasza młodzież w wieku 15–18 lat do udziału w dwutygodniowych, bezpłatnych czterech warsztatach artystycznych, które odbędą się między 17 a 30 sierpnia 2020 roku: reportersko-performatywnym, scenograficznym, muzycznym i fotograficznym. Kadrę instruktorską tworzą: Karolina Sabat, Paula Rudź, Zuzanna Marczak, Bartłomiej Orłowski oraz Piotr Nykowski.

XXIV Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Polecamy Państwa uwadze XXIV Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Tematem tegorocznej konferencji, która wyjątkowo odbędzie się online, będzie „Uniwersytecka i szkolna edukacja przyrodnicza w obliczu globalnych zmian”. Wydarzenie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, metodyków nauczania, doradców, pedagogów, studentów oraz doktorantów i dydaktyków zajmujących się kształceniem przyszłych nauczycieli oraz popularyzatorów nauki.

Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu” organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Szczecin i Wydawnictwo Tibum. Celem konkursu jest zachęcenie do wspólnej twórczości dzieci i dorosłych pozostających w domu w czasie kwarantanny poprzez wspólne tworzenie bajek w gronie rodzinnym.

Etap wojewódzki VII Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności” nie odbędzie się 12 marca

Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Solidarności, organizator VII Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności”, informuje, że wojewódzki etap konkursu nie odbędzie się 12 marca. O nowym terminie będziemy informowali na bieżąco.
ZCDN