ZCDN Informacja pedagogiczna

Informacja pedagogiczna

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Zostań Ambasadorem/Ambasadorką Wielokulturowości Województwa Zachodniopomorskiego!

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie „Ambasador Wielokulturowości”.

Konkurs „Poszukiwacze Smaków”

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego informacji na temat VIII edycji konkursu „Poszukiwacze Smaków”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 ogłoszonymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty.

Wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące powrotu do pracy stacjonarnej klas I–III

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia opracowało zasady powrotu klas I–III do szkół podstawowych. Wytyczne te dotyczą zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z terminami postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 ogłoszonymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty.

Wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące powrotu do pracy stacjonarnej klas I–III

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia opracowało zasady powrotu klas I–III do szkół podstawowych. Wytyczne te dotyczą zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zmiana nazwy resortu edukacji

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zapisami, w efekcie których 1 stycznia 2021 roku przestały istnieć Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w ich miejsce utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Rozporządzenie w sprawie zmiany wymagań egzaminacyjnych

Minister edukacji narodowej podpisał 16 grudnia br. rozporządzenie dotyczące zmiany wymagań na egzaminach ósmoklasisty oraz maturalnym. W 2021 roku oba egzaminy będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

„Przystań w Sieci” – ogólnopolski projekt edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa w internecie

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”, skierowanym do nauczycieli i pedagogów prowadzących zajęcia z uczniami powyżej 13 roku życia. Założeniem projektu jest rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego reagowania na cyberzagrożenia oraz krytycznej analizy treści obecnych w sieci.

Zasoby cyfrowe dla nauczycieli

Zachęcamy do korzystania ze strony gov.pl/zdalnelekcje, na której znajduje się ponad 1700 scenariuszy  lekcji i prawie 7000 odnośników do cyfrowych zasobów opracowanych przez ekspertów z Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Edukacja w zasięgu ręki

Polecamy Państwa uwadze akcję informacyjno-promocyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej „Edukacja w zasięgu ręki”, która od 15 października przez kolejnych 8 tygodni będzie widoczna w różnego rodzaju mediach (prasa, radio, internet). Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie informacji dotyczących projektów realizowanych przez MEN ze środków Unii Europejskiej w obszarze kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Konferencja: Pomóż mi zrobić to samemu. Nauczanie, wychowanie i kształtowanie postaw zgodnie z koncepcją Marii Montessori

Serdecznie zapraszamy na konferencję zorganizowaną z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu. Nauczanie, wychowanie i kształtowanie postaw zgodnie z koncepcją Marii Montessori”, która odbędzie się online 22 października, o godzinie 15.00.

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Zachęcamy zainteresowanych nauczycieli do udziału w szkoleniu e-learningowym „Awans zawodowy nauczyciela stażysty”, które odbędzie się 20 października, w godzinach 15.00–17.15. Zajęcia zdalnie poprowadzi Zdzisław Nowak.

Zostań Ambasadorem/Ambasadorką Wielokulturowości Województwa Zachodniopomorskiego!

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie „Ambasador Wielokulturowości”.

Konkurs „Poszukiwacze Smaków”

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego informacji na temat VIII edycji konkursu „Poszukiwacze Smaków”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Wojewódzki Konkurs Literacki „Oto ja i media”

Polecamy Państwa uwadze konkurs literacki „Oto ja i media”, organizowany przez szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie...

Międzynarodowa konferencja edukacyjna: Emocje i historia. Jak rozmawiać w szkole na trudne tematy

Polecamy Państwa uwadze trzydniową międzynarodową konferencję edukacyjną „Emocje i historia. Jak rozmawiać w szkole na trudne tematy”, która odbędzie się online 26–28 listopada. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Falstad Center oraz Fundację Centrum Żydowskie w Oświęcimiu.
ZCDN