ZCDN Informacja pedagogiczna

Informacja pedagogiczna

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość

20 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało regulacje prawne dotyczące nauczania zdalnego. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Jak uczyć zdalnie? Webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zachęcamy do zapoznania się z webinarium „Jak uczyć zdalnie? Kluczowe informacje i praktyczne wskazówki dla nauczycieli/ek”, które poprowadzili: Krzysztof Jaworski – koordynator i trener projektów edukacyjnych oraz Jacek Ścibor – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej, trener TiK w projektach UE, współpracownik i trener Mistrzów Kodowania, Cyfrowego Dialogu, założyciel i administrator grupy SUPERBELFRZY RP, tytularny Przyjaciel Szkoły 2018.

Zdalne lekcje – propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym serwisem dla nauczycieli zawierającym propozycje materiałów dydaktycznych oraz narzędzia służące do prowadzenia zdalnych lekcji: www.gov.pl/zdalnelekcje.

Etap wojewódzki VII Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności” nie odbędzie się 12 marca

Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Solidarności, organizator VII Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności”, informuje, że wojewódzki etap konkursu nie odbędzie się 12 marca. O nowym terminie będziemy informowali na bieżąco.

Harmonogram egzaminów w 2020 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych) oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r.

Projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach skierowany do konsultacji

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. W projekcie znajdują się przepisy dotyczące m.in.: warsztatów, laboratoriów, pracowni oraz stanowisk szkoleniowych do realizacji praktycznej nauki zawodu; wychowania fizycznego, sportu i turystyki; wypadków osób pozostających pod opieką szkoły.

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN-u skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

„Działania na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej” pisze w liście do dyrektorów/-ek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Zachęcamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość

20 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało regulacje prawne dotyczące nauczania zdalnego. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Jak uczyć zdalnie? Webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zachęcamy do zapoznania się z webinarium „Jak uczyć zdalnie? Kluczowe informacje i praktyczne wskazówki dla nauczycieli/ek”, które poprowadzili: Krzysztof Jaworski – koordynator i trener projektów edukacyjnych oraz Jacek Ścibor – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej, trener TiK w projektach UE, współpracownik i trener Mistrzów Kodowania, Cyfrowego Dialogu, założyciel i administrator grupy SUPERBELFRZY RP, tytularny Przyjaciel Szkoły 2018.

Zdalne lekcje – propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi

Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym serwisem dla nauczycieli zawierającym propozycje materiałów dydaktycznych oraz narzędzia służące do prowadzenia zdalnych lekcji: www.gov.pl/zdalnelekcje.

Harmonogram egzaminów w 2020 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego (w szkołach dla dorosłych) oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

Jak uczyć (się) w epoce cyfrowej | TechKlub Szczecin

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza na spotkanie pt. „Jak uczyć (się) w epoce cyfrowej | TechKlub Szczecin”, które odbędzie się 26 lutego w oddziale MBP ProMedia, przy Alei Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

Etap wojewódzki VII Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności” nie odbędzie się 12 marca

Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Solidarności, organizator VII Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności”, informuje, że wojewódzki etap konkursu nie odbędzie się 12 marca. O nowym terminie będziemy informowali na bieżąco.

XIII Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

Zachęcamy do przybliżenia uczniom szkół ponadpodstawowych regulaminu Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” – którego organizatorem jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – oraz zachęcenia swoich podopiecznych do pisania felietonów.

Wyniki I etapu XII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

Prezentujemy wyniki XII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.

Konkurs „Poszukiwacze Smaków”

Zachęcamy do zapoznania się oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego informacji na temat VII konkursu „Poszukiwacze Smaków”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
ZCDN