ZCDN Informacja pedagogiczna

Informacja pedagogiczna

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

XXVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki

Po raz kolejny Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy współudziale Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii – Oddział w Szczecinie, organizuje wojewódzki konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na referat z zakresu astronomii i astronautyki.

Matura 2023 – informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), który został przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Konkurs „Poszukiwacze smaków”

Zachęcamy do zapoznania się oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego informacji na temat IX edycji konkursu „Poszukiwacze smaków”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Już po raz ósmy Fundacja Centrum Solidarności zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Na dziewięciu laureatów czekają nagrody w postaci indeksów, rocznych stypendiów i nagród rzeczowych. Termin rejestracji do VIII edycji Olimpiady mija 15 listopada 2021 r.

Matura 2023 – informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), który został przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wytyczne dotyczące organizacji zajęć w warunkach epidemii w roku szkolnym 2021/2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września...

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

9 lipca minister edukacji i nauki podpisał dokument, w którym wyszczególnione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022.

Nowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021

21 maja 2021 roku, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, ze zm.), w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021  Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku: 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Szkolenia e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. II edycja”

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej na szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. II edycja”, które będzie realizowane od 15 lipca do 28 sierpnia.

„Przystań w Sieci” – ogólnopolski projekt edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa w internecie

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci”, skierowanym do nauczycieli i pedagogów prowadzących zajęcia z uczniami powyżej 13 roku życia. Założeniem projektu jest rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznego reagowania na cyberzagrożenia oraz krytycznej analizy treści obecnych w sieci.

Zasoby cyfrowe dla nauczycieli

Zachęcamy do korzystania ze strony gov.pl/zdalnelekcje, na której znajduje się ponad 1700 scenariuszy  lekcji i prawie 7000 odnośników do cyfrowych zasobów opracowanych przez ekspertów z Państwowego Instytutu Badawczego NASK.

Edukacja w zasięgu ręki

Polecamy Państwa uwadze akcję informacyjno-promocyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej „Edukacja w zasięgu ręki”, która od 15 października przez kolejnych 8 tygodni będzie widoczna w różnego rodzaju mediach (prasa, radio, internet). Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie informacji dotyczących projektów realizowanych przez MEN ze środków Unii Europejskiej w obszarze kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Konferencja: Pomóż mi zrobić to samemu. Nauczanie, wychowanie i kształtowanie postaw zgodnie z koncepcją Marii Montessori

Serdecznie zapraszamy na konferencję zorganizowaną z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu. Nauczanie, wychowanie i kształtowanie postaw zgodnie z koncepcją Marii Montessori”, która odbędzie się online 22 października, o godzinie 15.00.

XXVII Wojewódzki Konkurs na Referat z Astronomii i Astronautyki

Po raz kolejny Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy współudziale Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii – Oddział w Szczecinie, organizuje wojewódzki konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na referat z zakresu astronomii i astronautyki.

Konkurs „Poszukiwacze smaków”

Zachęcamy do zapoznania się oraz rozpropagowania wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego informacji na temat IX edycji konkursu „Poszukiwacze smaków”, którego organizatorem jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Już po raz ósmy Fundacja Centrum Solidarności zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Na dziewięciu laureatów czekają nagrody w postaci indeksów, rocznych stypendiów i nagród rzeczowych. Termin rejestracji do VIII edycji Olimpiady mija 15 listopada 2021 r.

Kampania społeczna Biblioteka Przedszkolaka

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią społeczną Biblioteka Przedszkolaka, która po raz pierwszy swoim zasięgiem obejmie województwo zachodniopomorskie. Celem kampanii jest zaopatrzenie przedszkoli w wartościowe, współczesne książki dla dzieci, stworzenie modelu łatwych do realizacji warsztatów czytelniczych oraz podniesienie kompetencji w zakresie edukacji literackiej pracowników i pedagogów.
ZCDN