ZCDN Informacja pedagogiczna

Informacja pedagogiczna

Treści prezentowane w zakładce „Informacja pedagogiczna” mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ZCDN-u. ZCDN nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych ofert.

Podmioty zainteresowane opublikowaniem swoich propozycji adresowanych do nauczycieli w zakładce „Informacja pedagogiczna” na stronie ZCDN-u prosimy o kontakt pod adresem: drip@zcdn.edu.pl. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia publikacji w przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, przedstawiających zachowania i treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub godzące w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu” organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Szczecin i Wydawnictwo Tibum. Celem konkursu jest zachęcenie do wspólnej twórczości dzieci i dorosłych pozostających w domu w czasie kwarantanny poprzez wspólne tworzenie bajek w gronie rodzinnym.

Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenia dotyczące procedur, terminów oraz opisów czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Telefony zaufania

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z artykułem na temat zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży oraz z listą telefonów zaufania dla dzieci i dorosłych w stanach kryzysu psychicznego.

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku.

Regulacje prawne dotyczące przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

Minister Edukacji Narodowej opublikował rozporządzenia dotyczące procedur, terminów oraz opisów czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w 2020 roku: maturalnego, ósmoklasisty, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram egzaminów w 2020 roku

Minister Edukacji Narodowej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego w 2020 roku.

Rekomendacje MEN-u dotyczące wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami MEN-u dotyczącymi pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami, w tym objętymi kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu” organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Szczecin i Wydawnictwo Tibum. Celem konkursu jest zachęcenie do wspólnej twórczości dzieci i dorosłych pozostających w domu w czasie kwarantanny poprzez wspólne tworzenie bajek w gronie rodzinnym.

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Serdecznie polecamy Państwa uwadze publikację „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja naukowa „Edukacja przed, podczas i po pandemii”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej online „Edukacja przed, podczas i po pandemii” organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która odbędzie się 20 czerwca 2020 roku.

Rekrutacja do Szkoły Edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych studiów podyplomowych Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego skierowaną do nauczycieli pragnących rozwinąć kompetencje dydaktyczne.

Jak uczyć zdalnie? Webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zachęcamy do zapoznania się z webinarium „Jak uczyć zdalnie? Kluczowe informacje i praktyczne wskazówki dla nauczycieli/ek”, które poprowadzili: Krzysztof Jaworski – koordynator i trener projektów edukacyjnych oraz Jacek Ścibor – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej, trener TiK w projektach UE, współpracownik i trener Mistrzów Kodowania, Cyfrowego Dialogu, założyciel i administrator grupy SUPERBELFRZY RP, tytularny Przyjaciel Szkoły 2018.

Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Nasza rodzinna bajka kamishibai. #zostańwdomu” organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Szczecin i Wydawnictwo Tibum. Celem konkursu jest zachęcenie do wspólnej twórczości dzieci i dorosłych pozostających w domu w czasie kwarantanny poprzez wspólne tworzenie bajek w gronie rodzinnym.

Etap wojewódzki VII Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności” nie odbędzie się 12 marca

Szanowni Państwo, Fundacja Centrum Solidarności, organizator VII Edycji Konkursu „Olimpiada Solidarności”, informuje, że wojewódzki etap konkursu nie odbędzie się 12 marca. O nowym terminie będziemy informowali na bieżąco.

XIII Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

Zachęcamy do przybliżenia uczniom szkół ponadpodstawowych regulaminu Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” – którego organizatorem jest Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – oraz zachęcenia swoich podopiecznych do pisania felietonów.

Wyniki I etapu XII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych

Prezentujemy wyniki XII Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.
ZCDN