Konkurs „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Polecamy Państwa uwadze XIX edycję konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, organizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

VI spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Polecamy Państwa uwadze VI spotkanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, które poświęcone zostanie problematyce edukacji w zakresie dziedzictwa technicznego prowadzonej, między innymi, przez muzea i centra nauki. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 23 kwietnia.

Ogólnopolski konkurs „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie”

Fundacja INUP oraz Revas Business Simulation Games mają zaszczyt zaprosić nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do zgłaszania zespołów uczniowskich do ogólnopolskiego konkursu „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie”, którego celem jest kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w postaci branżowych symulacji biznesowych. Konkurs jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

IV edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Polecamy Państwa uwadze bezpłatny program edukacyjny Ministerstwa Finansów – „Finansoaktywni”, skierowany do uczniów i nauczycieli klas VII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Misja tegorocznej edycji brzmi: „Budżet. Ogarniamy wydatki”. Ma uświadomić on młodzieży, jak duże znaczenie ma budżet – od rodzinnego po budżet państwa – oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszej okolicy.

Projekt Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie naszego województwa realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.
ZCDN