Termin: 29 marca 2019, godz. 10.00–13.00

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, szczecin
sala konferencyjna

Odpłatność:    50 zł

UWAGA: Konferencja została odwołana

Zakres konferencji:
Budowanie zespołu. Zarządzanie zespołem. Sprawna komunikacja wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Tworzenie zespołów zadaniowych. Strategia WHY w szkole.

Część 1
Najpierw zarządzaj sobą, potem innymi, a potem organizacją… (P. Drucker)

Istnieje pewna kolejność zdobywania wiedzy: jeśli poznam i zrozumiem siebie, łatwiej będzie mi poznać i zrozumieć innych. Dlatego dyrektor szkoły powinien zrozumieć kombinację posiadanych wzorców zachowania, odczuwania i działania. Będzie ona podstawą efektywnego nauczania, budowania relacji z innymi, tworzenia zespołu i zarządzania nim. W trakcie konferencji zostaną przedstawione najnowsze i najbardziej efektywne narzędzia budowania samoświadomości. Zostaną również zaprezentowane wyniki badań Instytutu Gallupa, który przez blisko cztery dekady badał mocne strony efektywnych zespołów.

Część 2
Człowiek jest stworzony do specjalizacji, nie trzeba być najlepszym we wszystkim!

Dyrektor współczesnej szkoły powinien działać według prostych zasad: Orientuj się człowieku! Warto/musisz wiedzieć, z kim masz do czynienia! Dobieraj właściwych ludzi i właściwe narzędzia do realizacji celów! W trakcie tej części konferencji zostanie przeanalizowane nowoczesne rozumienie motywacji – kiedy, jak, gdzie i w jakich warunkach rodzi się mistrzostwo osobiste. Dlaczego warto zatrudniać ludzi z pasją? Dlaczego mistrzostwo, autonomia i poczucie sensu wygrywają, dając przewagę rynkową jednostce i organizacji? Jak działa w dniu codziennym szkoły strategia WHY?

Podczas konferencji dyrektorzy szkół będą mieli okazję poznać narzędzia, które: – pozwolą im rozpoznać mocne strony swojej kadry, – ułatwią zarządzanie zespołem, – wspomogą tworzenie dedykowanych zespołów zadaniowych, – pomogą w spojrzeniu na nauczanie przez pryzmat indywidualnych talentów nauczycieli, – usprawnią komunikację wśród nauczycieli i uczniów, – zmniejszą natężenie kryzysów komunikacyjnych, – ułatwiają kontakt wychowawców klas z rodzicami.

Anna Brzosko – absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła elitarny program doktorancki organizowany przez International Council for Small Business oraz studia doktoranckie z zakresu zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członkini European Academy of Management.

UWAGA: Konferencja została odwołana

Kontakt do Organizacji Szkoleń:
tel.: 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

ZCDN