Termin: 16 marca 2019 r., godz. 10.00–15.00

Miejsce:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin
sala konferencyjna

Współpraca: Morskie Centrum Nauki w Szczecinie

Cele konferencji:

  1. Wykorzystanie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów do realizacji wymagań nowej podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych i kształcenia wybranych kompetencji kluczowych uczniów.
  2. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania cyfrowych technologii w „doświadczalnym” nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

Zakres:
Nauka przedmiotów przyrodniczych oparta na doświadczeniach – interdyscyplinarność i kształcenie umiejętności kluczowych. Samodzielne eksperymentowanie uczniów w domu i w szkole – inspiracje na styku z techniką. Przyrodnicze eksperymenty w szkole z użyciem cyfrowej technologii pomiarowej. Wykorzystanie infrastruktury centrów nauki i ośrodków edukacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego w „doświadczalnym” nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Wykorzystanie mobilnych urządzeń do pomiarów i eksperymentów fizycznych – aplikacja phyphox. Interdyscyplinarne, badawcze projekty biologiczno-chemiczne. Propozycje działań dla przyrodniczo-technicznych kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych lub oraz konstruowanie prototypów, modeli, zabawek itp. Przyrodnicze eksperymenty w szkole z użyciem cyfrowej technologii pomiarowej. Prezentacja promocyjnej wystawy z eksperymentami Morskiego Centrum Nauki.

Adresaci: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych.

10.00–10.10 Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki konferencji
10.10–11.00 Nauka przedmiotów przyrodniczych oparta na doświadczeniach – interdyscyplinarność i kształcenie umiejętności kluczowych – dr Marcin M. Chrzanowski, Pracownia Dydaktyki Biologii WB UW
11.00–11.45 Samodzielne eksperymentowanie uczniów w domu i w szkole – inspiracje na styku z techniką – Zasław Adamaszek, Narodowe Muzeum Techniki
11.45–12.00 przerwa kawowa
12.00–12.45 Przyrodnicze eksperymenty w szkole z użyciem cyfrowej technologii pomiarowej – Tomasz Sobiepan, IRS, PASCO Polska
12.45–13.30 Wykorzystanie infrastruktury centrów nauki i ośrodków edukacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego w „doświadczalnym” nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – Patrycja Skrobacka i Bartosz Klepacki, MCN Szczecin
13.30–13.45 przerwa kawowa
13.45–15.00 Warsztaty (do wyboru na 3 grupy tematyczne)

Wystawa towarzysząca:

Prezentacja promocyjnej wystawy z eksperymentami Morskiego Centrum Nauki.

Tematyka warsztatów:

Wykorzystanie mobilnych urządzeń do pomiarów i eksperymentów fizycznych – aplikacja phyphox – Zdzisław Nowak, Krzysztof Koroński, ZCDN (grupa 1)

Propozycje działań dla przyrodniczo-technicznych kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych oraz konstruowanie prototypów, modeli, zabawek itp. – Zasław Adamaszek, Narodowe Muzeum Techniki (2 grupa)

Przyrodnicze eksperymenty w szkole z użyciem cyfrowej technologii pomiarowej – warsztaty prawie bez udziału prowadzącego, Tomasz Sobiepan IRS, PASCO Polska (3 grupa)

Rejestracja na konferencję wyłącznie za pośrednictwem 
Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń

Numer konferencji: IV/9

Kontakt do Organizacji Szkoleń:
tel.: 91 435 06 30
e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

ZCDN