ZCDN Konkursy Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  województwa zachodniopomorskiego na rok szkolny 2017/2018

22 maja (wtorek), o godz.11.00

JM prof. dr hab. Edward Włodarczyk
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz

Urszula Pańka
Dyrektorka Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, która odbędzie się 22 maja (wtorek), o godzinie 11.00, na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Wielkopolska 15, Szczecin).

PROGRAM

11.00 Otwarcie uroczystości

11.10 Wykład

11.35 Wręczenie nagród laureatom

 • XXIII Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Astronomii i Astronautyki
 • XIX Konkursu Biologicznego
 • L Konkursu Chemicznego
 • LX Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego
 • LIX Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych

12.05 Konkurs z nagrodami

12.35 Wręczenie nagród laureatom:

 • X Wojewódzkiego Konkursu Języków Obcych
 • XI Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz”
 • XIV Konkursu Wiedzy Ekonomicznej
 • XI Konkursu Geograficzno-Nautologicznego

13.05 Rozstrzygnięcie konkursu

13.15 Zakończenie uroczystości

Zapraszamy do zwiedzania nowoczesnego laboratorium optyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego

Osoby zainteresowane zapraszamy do zwiedzania nowoczesnego laboratorium optyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, które odbędzie się przed uroczystością podsumowania konkursów, w godz. 9.30–10.45. Prosimy o zgłoszenie chęci zwiedzania za pośrednictwem poczty elektronicznej: gsadlowski@zcdn.edu.pl

Wyniki konkursów:

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 •  10 lutego 2018
  ostateczny termin nadsyłania referatów
 •  2 marca 2018, godz. 15.00 
  wojewódzkie seminarium

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 • 9 kwietnia 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 14 kwietnia 2018, godz. 10.00
  I etap (eliminacje)
 • 14 kwietnia 2018, godz. 13.15
  II etap (finał)

Zagadnienia na część praktyczną:

 1. Rozpoznawanie pasożytów
 2. Informacja genetyczna i jej ekspresja
 3. Różnicowanie mięśni
 4. Porosty
 5. Śpiew ptaków krajowych

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 • 23 lutego 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 3 marca 2018, godz. 11.00
  I etap (eliminacje)
 • 17 marca 2017, godz. 11.00
  II etap (finał)

Tematyka zadań laboratoryjnych II etapu L Konkursu Chemicznego:

 1. Identyfikacja jakościowa kationów i anionów nieorganicznych oraz anionów organicznych.
 2. Oznaczanie zawartości składnika w roztworze badanym metodą miareczkową.
 3. Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Regulamin konkursu: PDF
Załączniki w wersji edytowalnej: DOCX

Najważniejsze daty:

 • 16 kwietnia 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 30 kwietnia 2018
  ustalenie laureatów i wyróżnionych

Regulamin konkursu: PDF
Załączniki w wersji edytowalnej: DOCX

Najważniejsze daty:

 • 16 marca 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i dostarczenia prac konkursowych
 • 28 marca 2018
  ogłoszenie wyników I etapu
 • 14 kwietnia 2018, godz. 11.00
  II etap (finał)

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 • 2 marca 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 10 marca 2018, godz. 11:00
  turniej

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 • 30 marca 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 7 kwietnia 2018
  godz. 10:00 konkurs

Materiały dodatkowe:

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 •  10 marca 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 17 marca 2018, godz. 11.00
  zawody

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 • 12 lutego 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • Część pisemna:
  24 lutego 2018, godz. 11:00
 • Część ustna:
  22 kwietnia 2018, godz. 12.00 – Język angielski 
  28 kwietnia 2018, godz. 11:00 – Język niemiecki, francuski i rosyjski
Miejsce:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
budynek nr 4 przy Al. Piastów 40B

ZCDN