ZCDN Konkursy Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
województwa zachodniopomorskiego
na rok szkolny 2017/2018

Szkoły zgłaszają uczestników za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych poniżej – nie dotyczy konkursów: astronomicznego, fizycznego,
matematycznego, dziennikarskiego i wiedzy ekonomicznej.

Informacje organizacyjne:

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 •  10 lutego 2018
  ostateczny termin nadsyłania referatów
 •  2 marca 2018, godz. 15.00 
  wojewódzkie seminarium

Regulamin konkursu: PDF

Formularz zgłoszeniowy (proszę kliknąć)

Najważniejsze daty:

 • 9 kwietnia 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 14 kwietnia 2018, godz. 10.00
  I etap (eliminacje)
 • 14 kwietnia 2018, godz. 13.15
  II etap (finał)

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 • 23 lutego 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 3 marca 2018, godz. 11.00
  I etap (eliminacje)
 • 17 marca 2017, godz. 11.00
  II etap (finał)

Tematyka zadań laboratoryjnych II etapu L Konkursu Chemicznego:

 1. Identyfikacja jakościowa kationów i anionów nieorganicznych oraz anionów organicznych.
 2. Oznaczanie zawartości składnika w roztworze badanym metodą miareczkową.
 3. Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Wyniku konkursu:

Regulamin konkursu: PDF
Załączniki w wersji edytowalnej: DOCX

Najważniejsze daty:

 • 16 kwietnia 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 30 kwietnia 2018
  ustalenie laureatów i wyróżnionych

Regulamin konkursu: PDF
Załączniki w wersji edytowalnej: DOCX

Najważniejsze daty:

 • 16 marca 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i dostarczenia prac konkursowych
 • 28 marca 2018
  ogłoszenie wyników I etapu
 • 14 kwietnia 2018, godz. 11.00
  II etap (finał)

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 • 2 marca 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 10 marca 2018, godz. 11:00
  turniej

Regulamin konkursu: PDF

Formularz zgłoszeniowy (proszę kliknąć)

Najważniejsze daty:

 • 30 marca 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 7 kwietnia 2018
  godz. 10:00 konkurs

Materiały dodatkowe:

Pytania konkursowe 2015-2016

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 •  10 marca 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • 17 marca 2018, godz. 11.00
  zawody

Regulamin konkursu: PDF

Najważniejsze daty:

 • 12 lutego 2018
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń
 • Część pisemna:
  24 lutego 2018, godz. 11:00
 • Część ustna:
  22 kwietnia 2018, godz. 12.00 – Język angielski (Termin organizacji części ustnej konkursu j. angielskiego został zmieniony z przyczyn organizacyjnych)
  28 kwietnia 2018, godz. 11:00 – Język niemiecki, francuski i rosyjski
Miejsce:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
budynek nr 4 przy Al. Piastów 40B

Listy uczestników części pisemnej:

Wyniki części pisemnej:

Zgodnie z regulaminem do części ustnej konkursu mogą przystąpić uczestnicy, którzy uzyskali minimum 60% punktów w części pisemnej.

ZCDN