Konsultacje z psychologiem

Priorytetem działalności Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest wieloaspektowe wspieranie zawodowe pracowników oświaty – od nauczycieli stawiających pierwsze kroki w zawodzie aż po doświadczonych w toku wieloletniej pracy pedagogów. Dynamiczne przemiany zachodzące na rynku usług edukacyjnych i wynikające z nich potrzeby osób pracujących w oświacie są ciągłą motywacją do unowocześniania Centrum. Dbamy o to, aby nasza oferta umożliwiała rozwój zawodowy i osobisty, ale chcemy również, żeby pracownicy oświaty mogli znaleźć w nas wsparcie. Wszyscy nauczyciele – mimo nawet najlepszego przygotowania merytorycznego i regularnego doskonalenia kompetencji zawodowych – mogą w swojej pracy zetknąć się z takimi problemami, jak stres, utrata wiary we własne siły czy wypalenie zawodowe. Właśnie dlatego – mając na uwadze Państwa codzienne problemy – chcielibyśmy zaoferować bezpłatne, indywidualne spotkania z dyplomowaną psycholożką.

Konsultacje psychologiczne w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli stanowić mogą integralny element Państwa rozwoju osobistego. Praca nad sobą – własnymi mocnymi i słabymi stronami – jest ważnym elementem życia każdego nauczyciela. Misja nauczycielska daje dużo satysfakcji, ale nierzadko przynosi i rozczarowania. Nie zawsze bowiem spełniają się wszystkie nasze oczekiwania – o czym warto porozmawiać z kimś zaufanym.

Pod wpływem intensywnego rozwoju oświaty, wymagania stawiane jej pracownikom przez społeczeństwo mogą stanowić źródło stresu i przeciążenia. Duża odpowiedzialność i wyczerpujące zadania w pracy z dziećmi i młodzieżą, przemęczenie, wypalenie zawodowe mogą się odbijać na życiu osobistym. Prywatne problemy również mogą mieć przełożenie na radzenie sobie w pracy. Często nie jesteśmy w stanie sami wywnioskować, co jest przyczyną złego samopoczucia, i nie wiemy, jak sobie z tym radzić. Dlatego zasięgnięcie opinii u profesjonalisty może pomóc skutecznie zdiagnozować problem i szybciej się z nim uporać.

Przedmiotem psychologicznych sesji mogą być następujące tematy: relacje z uczniami, kontakty z rodzicami, radzenie sobie ze stresem czy też nie mniej ważne osobiste sprawy. Rozmowa z psychologiem – osobą bezstronną, doświadczoną i profesjonalnie przygotowaną – może okazać się pomocna i krzepiąca. Nawet w sytuacji, która pozornie wydaje się nie mieć wyjścia.

Spotkanie z psycholożką może stanowić wsparcie nie tylko w rozwiązywaniu problemów, ale również w odkrywaniu własnego potencjału. Nauczyciel to osoba, która przekazuje wiedzę i wychowuje, ale również inspiruje i daje przykład. Znajomość samego siebie, swoich możliwości i świadome zastosowanie tej wiedzy, może ułatwić pracę i otworzyć nowe kierunki rozwoju. Umiejętność wykorzystywania własnego potencjału to pewna droga do większej efektywności w pracy i lepiej podejmowanych decyzji w życiu prywatnym.

Joanna Gajowiecka jest magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła programy szkoleniowe w dziedzinie pomocy psychologicznej i psychoedukacji w humanistycznym nurcie psychoterapeutycznym Gestalt, obecnie jest w trakcie całościowego szkolenia w zawodzie psychoterapeuty w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. W pracy z klientem zajmuje się między innymi: problemami osobistymi, brakiem poczucia sensu i celu życia, szeroko pojętymi stanami lękowymi i depresyjnymi. Ponadto pomaga osobom, które chciałyby w pełni wykorzystać indywidualny potencjał, lepiej poznać samego siebie i bardziej świadomie kierować swoim życiem.

Pomoc psychologiczna w nurcie humanistycznym odbywa się w atmosferze szacunku i akceptacji dla wartości, przeżyć i uczuć klienta. Celem pracy jest poszerzanie świadomości w sferze uczuć, myśli, potrzeb i zachowań. Większa świadomość daje możliwość dokonania wyboru i podjęcia decyzji o wprowadzeniu twórczej zmiany, aby żyć pełniej i w zgodzie ze sobą.

W celu umówienia się na konsultację, prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem e-mail: jgajowiecka@zcdn.edu.pl lub telefonicznie: 503 740 753.