Dział Ekonomiczno-Administracyjny

Sylwia Adamowicz
kierowniczka ds. administracji i obsługi
tel. 91 435 06 25
e-mail: sadamowicz@zcdn.edu.pl

Mariola Wojciechowska
specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu
tel.  91 435 06 22
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Krystian Dutkiewicz
specjalista ds. informatycznych — administrator sieci
tel. 91 435 06 35
e-mail: kdutkiewicz@zcdn.edu.pl

Monika Kalińska
referentka ds. administracyjnych

tel. 91 435 06 37
e-mail: mkalinska@zcdn.edu.pl