Dział Ekonomiczno-Administracyjny

Joanna Bródka
wicedyrektorka ds. zarządzania zasobami ludzkimi i mieniem
tel. 91 435 06 26
pokój 34
e-mail: jbrodka@zcdn.edu.pl

Mariola Wojciechowska
specjalistka ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu
tel.  91 435 06 22
fax: 91 422 52 24
e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

Sylwia Adamowicz
starsza referentka ds. administracyjnych
tel. 91 435 06 37
e-mail: sadamowicz@zcdn.edu.pl

Elżbieta Boboryko
starsza referentka ds. administracyjnych
tel. 91 435 06 37
e-mail: eboboryko@zcdn.edu.pl

Krystian Dutkiewicz
specjalista ds. informatycznych — administrator sieci
tel. 91 435 06 35
e-mail: kdutkiewicz@zcdn.edu.pl

Roman Szymański
specjalista ds. infrastruktury
tel. 91 435 06 25, 731 931 961
e-mail: rszymanski@zcdn.edu.pl