Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Grzegorz Sadłowski
e-mail: iod@zcdn.edu.pl
tel.: 91 435 06 33